עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית מתוקנת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית מתוקנת
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 17.06.2018
עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית מתוקנת
עתירה מתוקנת של המוקד להגנת הפרט במסגרת הליך נגד החלטת שר הפנים לשלול את מעמדו של צעיר פלסטיני כתושב ישראל לאחר שהורשע בהריגת אזרח ישראלי. בעקבות הערת השופטים הוסרה בעתירה המתוקנת בקשה לשנות את התיקון לחוק האזרחות, שמכוחו ניתנה החלטת השר. המוקד טוען בעתירתו כי התיקון לחוק התקבל שנתיים וחצי לאחר המעשה, וכי בישראל יש חזקה פרשנית נגד תחולה למפרע של דברי חקיקה. בנוסף טוען המוקד כי שלילת התושבות של הצעיר מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, למשפט הבינלאומי, לעקרון שלטון החוק ולחובת ההגינות השלטונית, וכי אין היא סבירה או מידתית. המוקד מדגיש שהאיש משתייך לאוכלוסייה הילידית של ירושלים ומעולם לא הייתה לאוכלוסייה זו חובת אמונים כלפי המדינה, שאליה סופחו בעל כורחם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה מתוקנת של המוקד להגנת הפרט במסגרת הליך נגד החלטת שר הפנים לשלול את מעמדו של צעיר פלסטיני כתושב ישראל לאחר שהורשע בהריגת אזרח ישראלי. בעקבות הערת השופטים הוסרה בעתירה המתוקנת בקשה לשנות את התיקון לחוק האזרחות, שמכוחו ניתנה החלטת השר. המוקד טוען בעתירתו כי התיקון לחוק התקבל שנתיים וחצי לאחר המעשה, וכי בישראל יש חזקה פרשנית נגד תחולה למפרע של דברי חקיקה. בנוסף טוען המוקד כי שלילת התושבות של הצעיר מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, למשפט הבינלאומי, לעקרון שלטון החוק ולחובת ההגינות השלטונית, וכי אין היא סבירה או מידתית. המוקד מדגיש שהאיש משתייך לאוכלוסייה הילידית של ירושלים ומעולם לא הייתה לאוכלוסייה זו חובת אמונים כלפי המדינה, שאליה סופחו בעל כורחם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות