עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית (בג"ץ 396/19) המוקד להגנת הפרט
עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית (בג"ץ 396/19)
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 28.05.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תיקון לחוק הכניסה לישראל ונגד החלטת שר הפנים לשלול את מעמדו של תושב ירושלים שהורשע בהריגתו של אזרח ישראלי. התיקון לחוק מסמיך את שר הפנים לשלול את מעמד הקבע של פלסטינים תושבי ירושלים בנימוק של הפרת אמונים למדינת ישראל. המוקד טוען כי שלילת התושבות מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למשפט הבינלאומי, לעקרון שלטון החוק ולחובת ההגינות השלטונית, וכי אין היא סבירה או מידתית. המוקד מדגיש כי האיש משתייך לאוכלוסייה הילידית של ירושלים וכי מעולם לא הייתה לאוכלוסייה זו חובת אמונים כלפי המדינה שאליה סופחו בעל כורחם, וכן שדרישה כזאת מנוגדת לדין הבינלאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות