המוקד להגנת הפרט - טיעונים בכתב כנגד הודעה בדבר כוונה לשלול מעמד תושבות קבע ע"ש ____ אבו כף, ת"ז _____ הודעה מיום 18.3.2018, אשר התקבלה ביום 19.3.2018
חזרה לעמוד הקודם
08.04.2018|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

טיעונים בכתב כנגד הודעה בדבר כוונה לשלול מעמד תושבות קבע ע"ש ____ אבו כף, ת"ז _____ הודעה מיום 18.3.2018, אשר התקבלה ביום 19.3.2018

טיעונים שהמוקד להגנת הפרט מגיש לשר הפנים בעקבות החלטתו המחודשת לשלול את מעמד הקבע של פלסטיני תושב ירושלים המזרחית בעילה של "הפרת אמונים למדינה". הצעיר הורשע בהריגה לאחר שבספטמבר 2015 היה מעורב ביידוי אבנים שהוביל למותו של הישראלי אלכסנדר לבלוביץ'. המוקד מראה כיצד שלילת התושבות פוגעת בזכויות יסוד רבות, לרבות הזכות לכבוד, הזכות לבריאות, הזכות לקיום בכבוד וזכות הקניין. המוקד מצביע על כך שהתיקון לחוק, שעליו מבוססת שלילת התושבות, מנוגד לדין הבינלאומי ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומכאן שהשלילה עצמה פסולה. יתר על כן, המוקד עומד על כך שתיקון זה מוחל בדיעבד על מעשה שבוצע יותר משנתיים קודם לכן.