המוקד להגנת הפרט - לאחר התמהמהות של למעלה משנתיים, ובעקבות עתירת המוקד: משרד הפנים הודיע כי חזר בו מכוונתו לשלול את מעמד הקבע של שני תושבי ירושלים המזרחית על רקע מעורבותם בפיגוע
חזרה לעמוד הקודם
09.09.2020

לאחר התמהמהות של למעלה משנתיים, ובעקבות עתירת המוקד: משרד הפנים הודיע כי חזר בו מכוונתו לשלול את מעמד הקבע של שני תושבי ירושלים המזרחית על רקע מעורבותם בפיגוע

"נבקש לעדכן כי על אף חומרת המעשים הוחלט שלא לבטל את רישיון ישיבת הקבע של מר ____ אטרש ומר ____ אבו כף" (הדגשה הוספה). כך התבשר המוקד ביום 7.9.2020, שנתיים וארבעה חודשים אחרי שפנה למשרד הפנים בדרישה שיגיע להחלטה זו בדיוק, שלא לשלול את מעמד הקבע של השניים, ושעות ספורות לאחר שעתר לבית המשפט לעניינים מנהליים בגין אי המענה המתמשך בעניין.

ראשית הפרשה בינואר 2016, כאשר שר הפנים שלל בעילה של "הפרת אמונים למדינת ישראל" את מעמד הקבע בישראל של ארבעה צעירים תושבי ירושלים המזרחית שהואשמו במעורבות בפיגועים. עתירות המוקד נגד שלילת מעמדם נמחקו לאחר שבג"ץ קבע כי אין לשר סמכות לשלול מעמד בעילה זו, אך התיר למדינה לפעול לחקיקת חוק שיאפשר זאת. ביום 7.3.2018 חוקקה הכנסת תיקון לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (סעיף 11א), המסמיך את שר הפנים לשלול מעמד קבע של פלסטינים מירושלים המזרחית בנימוק של הפרת אמונים ובכך להביא לגירושם מעיר הולדתם הכבושה והמסופחת.

כשבועיים לאחר מכן, שלח שר הפנים הודעות למוקד בדבר הכוונה לשלול את מעמדם של הארבעה מכוח התיקון החדש לחוק. במסגרת טיעוניו בכתב מיום 8.4.2018 נגד הודעות השר, גרס המוקד כי הודעות אלו פסולות מכל וכל, בין היתר, משום שתיקון החוק מתוקפו הוּצאו עומד בסתירה מוחלטת לחובותיה של ישראל לפי הדין ההומניטארי הבינלאומי והוראות נוספות במשפט הבינלאומי – ובייחוד שעה שמדובר באלו המשתייכים לאוכלוסייתה הילידית, המוגנת, של ירושלים המזרחית. חרף זאת, מעמדם של שניים מהארבעה נשלל בפועל, ועתירות המוקד בעניינם עודן תלויות ועומדות. ברם, לא התקבל מענה ענייני בדבר כוונת השר לגבי שני הצעירים הנותרים, והאיום בשלילת מעמדם נותר מרחף מעל ראשיהם.

לפיכך, בחלוף כשנה, עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בדרישה לקבל מענה בנוגע לשניים. ביום 16.7.2019 הגישה המדינה בקשה לארכה, ולא בפעם הראשונה, בה נטען כי לא נגרם נזק מעיכוב ההחלטה בדבר הכוונה לשלול את מעמדם. ביום 29.7.2019, לאחר שהמדינה הסכימה בלחץ בית המשפט לתת לעותרים הודעה מבעוד מועד במקרה בו יוחלט לשלול את מעמדם, פסק בית המשפט כי העתירה מיצתה את עצמה, בקובעו: "אין לשלול את האפשרות שבשלב מסויים תתגבש חובה... להודיע באופן סופי האם בכוונתו [של השר] לקדם את המהלך של שלילת התושבות או שהמהלך ירד מהפרק".

המוקד הוסיף והמתין להחלטה, ושלח תזכורות חוזרות ונשנות, אשר נותרו ללא מענה. ויצוין כי בין לבין, בספטמבר 2019, עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לבטל את סעיף 11א לחוק הכניסה לישראל המאפשר ביטול מעמד קבע בגין הפרת אמונים למדינה, וזאת, במסגרת עתירות לביטול החלטת השר לשלול את מעמדם של שני תושבי ירושלים אחרים – שאף הן עודן תלויות ועומדות.

לבסוף, ביום 7.9.2020, משחלפו למעלה משנתיים מאז הוגשו הטיעונים בכתב נגד כוונה שר הפנים לשלול את מעמדם של שני הצעירים, עתר המוקד פעם נוספת בדרישה להורות על מתן החלטה בעניינם. והנה, שעות ספורות לאחר מכן, התקבל המענה המיוחל, בו נמסר כי השר חזר בו מכוונתו לשלול את מעמד השניים.