עת"ם - 43368-11-18 - הרשה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מנהלית המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"ם - 43368-11-18 - הרשה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 19.11.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לפלסטיני שבבעלותו אדמה חקלאית בצידה המערבי של גדר ההפרדה להיכנס ל"מרחב התפר" כדי שיוכל לעבדה. בנוסף מבקש המוקד שבית המשפט יורה לצבא להפסיק לדחות בקשות להיתרים מסוג זה בטענה שהחלקה קטנה מדי. המוקד טוען כי האיש עיבד את אדמתו במשך שנים רבות ורק לאחרונה החל הצבא לסרב לבקשותיו בטענה שחלקתו קטנה מדי, וכי מניעת כניסתו לחלקה פוגעת קשות בפרנסתו ובזכויות היסוד שלו לקניין ולחופש תנועה. בנוסף טוען המוקד שהמדיניות החדשה מנוגדת לנוהלי המדינה ולהתחייבותה בפני בג"ץ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות