בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 26.10.2018
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לבנה של פלסטינית כדי שיוכל לעבד את אדמתה הנמצאת מצידה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד מבקש שבית המשפט יורה לצבא להפסיק לדחות בקשות להיתרים בטענה שהחלקה קטנה מדי, ובפרט טוען המוקד שהחלקה גדולה מכפי שטוען הצבא. המוקד מציין שמפאת גילה המתקדם ומצבה הבריאותי אין האישה מסוגלת לעבד את אדמתה בעצמה, ומוסיף שמניעת כניסתו של הבן לחלקה פוגעת קשות בזכות האישה לקניין ובזכותו של הבן לחופש תנועה. המוקד מוסיף שמדיניות הצבא שלא לתת היתרי כניסה לחלקות קטנות פוגעת בצורה קשה ובלתי חוקית בקניינם של רבים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לבנה של פלסטינית כדי שיוכל לעבד את אדמתה הנמצאת מצידה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד מבקש שבית המשפט יורה לצבא להפסיק לדחות בקשות להיתרים בטענה שהחלקה קטנה מדי, ובפרט טוען המוקד שהחלקה גדולה מכפי שטוען הצבא. המוקד מציין שמפאת גילה המתקדם ומצבה הבריאותי אין האישה מסוגלת לעבד את אדמתה בעצמה, ומוסיף שמניעת כניסתו של הבן לחלקה פוגעת קשות בזכות האישה לקניין ובזכותו של הבן לחופש תנועה. המוקד מוסיף שמדיניות הצבא שלא לתת היתרי כניסה לחלקות קטנות פוגעת בצורה קשה ובלתי חוקית בקניינם של רבים.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות