המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
26.10.2018|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לבנה של פלסטינית כדי שיוכל לעבד את אדמתה הנמצאת מצידה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד מבקש שבית המשפט יורה לצבא להפסיק לדחות בקשות להיתרים בטענה שהחלקה קטנה מדי, ובפרט טוען המוקד שהחלקה גדולה מכפי שטוען הצבא. המוקד מציין שמפאת גילה המתקדם ומצבה הבריאותי אין האישה מסוגלת לעבד את אדמתה בעצמה, ומוסיף שמניעת כניסתו של הבן לחלקה פוגעת קשות בזכות האישה לקניין ובזכותו של הבן לחופש תנועה. המוקד מוסיף שמדיניות הצבא שלא לתת היתרי כניסה לחלקות קטנות פוגעת בצורה קשה ובלתי חוקית בקניינם של רבים.

מסמכים קשורים

בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' החלטה
01.07.2020 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים
21.11.2019 | בקשה
קרא עוד
הנדון: חוות דעת בדבר צרכים חקלאיים במרחב התפר (ינואר 2019) (נספח מצורף לתגובה מקדמית מטעם הצבא מיום 1.5.2019 בבג"ץ 6896/18)
24.01.2019 | חוות דעת
קרא עוד
עת"ם - 43368-11-18 - הרשה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
19.11.2018 | עתירה מנהלית
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
06.03.2022 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' תצהיר תשובה מטעם המשיבים
25.03.2021 | תצהיר תשובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' החלטה וצו על-תנאי
10.12.2020 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים להודעה המעדכנת
23.11.2020 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
25.10.2020 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
01.07.2020 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים לעתירה המתוקנת
09.06.2020 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה מתוקנת
27.02.2020 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
15.05.2019 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
01.05.2019 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' החלטה
15.04.2019 | החלטה
קרא עוד
הנדון: הגדרות לצרכים חקלאיים במרחב התפר - חוות דעת (ספטמבר 2016) (נספח מצורף לתגובה מקדמית מטעם המשיבים מיום 1.5.2019 בבג"ץ 6896/18)
28.09.2016 | חוות דעת
קרא עוד