המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה מתוקנת
חזרה לעמוד הקודם
27.02.2020|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה מתוקנת

מסמכים קשורים

בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
01.07.2020 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים לעתירה המתוקנת
09.06.2020 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
06.03.2022 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' תצהיר תשובה מטעם המשיבים
25.03.2021 | תצהיר תשובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' החלטה וצו על-תנאי
10.12.2020 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים להודעה המעדכנת
23.11.2020 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
25.10.2020 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' החלטה
01.07.2020 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
15.05.2019 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
01.05.2019 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' החלטה
15.04.2019 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
26.10.2018 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
הנדון: הגדרות לצרכים חקלאיים במרחב התפר - חוות דעת (ספטמבר 2016) (נספח מצורף לתגובה מקדמית מטעם המשיבים מיום 1.5.2019 בבג"ץ 6896/18)
28.09.2016 | חוות דעת
קרא עוד