המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד: הצבא מבטל את ההגבלה על מספר הכניסות המותרות לאדמות חקלאיות הלכודות ב"מרחב התפר"
חזרה לעמוד הקודם
27.10.2020

בעקבות עתירת המוקד: הצבא מבטל את ההגבלה על מספר הכניסות המותרות לאדמות חקלאיות הלכודות ב"מרחב התפר"

זה למעלה מ-16 שנים שהצבא מנהיג, בתואנה ביטחונית, משטר היתרים דרקוני בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". פלסטינים המבקשים לעבד את אדמותיהם החקלאיות המצויות בשטחים אלה, נאלצים להצטייד מראש בהיתר לשם כך. בקשות להיתרי כניסה ל"מרחב התפר" מוגשות ומטופלות בכפוף לקובץ נהלים נפתל, המכתיב ערב רב של תנאים מחמירים, שבינם לבין "צורכי ביטחון" אין כמעט דבר.

החל משנת 2018 גדל באופן ניכר שיעור הבקשות להיתרים למטרות חקלאות אותן דוחה הצבא בטענה לפיה מדובר ב"חלקות מזעריות" שאינן מצריכות עיבוד. כך מצליח הצבא לצמצם את מספר האנשים שמקבלים גישה לאדמותיהם ובד בבד מגדיל את שטח החלקות "במרחב התפר" שאינן מעובדות – תוך נישולם בפועל של בעליהן. באוקטובר 2018 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניין. בעקבות הגבלה חדשה שהוסיף הצבא בספטמבר 2019, ולפיה בעלי אדמות יקבלו "היתר כרטיסיה" הקובע מכסת כניסות לקרקע בהתאם לסוג הגידולים בה (למשל, רק 40 כניסות בשנה במקרה של כרם זיתים), הגיש המוקד ביום 27.2.2020 עתירה מתוקנת לבג"ץ.

בתום דיון בעתירה שנערך ביולי 2020, נדרשה המדינה לספק לבית המשפט נתונים שנתיים לגבי היקף ההיתרים שניתנו לצורך עיבוד אדמות חקלאיות למן אפריל 2011 ואופן השימוש בהם. זאת, על מנת לעמוד מחד על טענת המוקד בדבר ירידה משמעותית במתן גישה לאדמות חקלאיות המצויות ב"מרחב התפר", ומאידך, על טענת המדינה כי מדיניותה נעוצה בהיקף הנרחב של ניצול לרעה של היתרי הכניסה לאדמות אלו לצורך כניסה לישראל שלא כדין.

ביום 25.10.2020 הגישה המדינה הודעה מעדכנת, בה מסרה, בין השאר, כי היתר הכרטיסיה יבוטל, וכי בקרוב יתפרסם קובץ נהלים חדש אשר ישקף זאת. בהודעה זו, טענה המדינה לראשונה כי היתר הכרטיסיה "הוגדר מלכתחילה כ'תוכנית הרצה' (פיילוט)", וכי בחודש ספטמבר 2020 "בחלוף שנה ממועד התיקון", הוחלט לבטלו כי נמצא ש"לא השיג את יעדיו". בכך בא הקץ על המגבלה שגזרה על חקלאי "מרחב התפר" ייאוש עמוק ונתק גדול מאי פעם מאדמותיהם ומתרבותם החקלאית.

בימים אלו שוקד המוקד על תגובתו להודעת המדינה, במסגרתה יביא את התייחסותו לנתונים השונים שהוצגו בעקבות דרישת בית המשפט.