המוקד להגנת הפרט - הנדון: חוות דעת בדבר צרכים חקלאיים במרחב התפר (ינואר 2019) (נספח מצורף לתגובה מקדמית מטעם הצבא מיום 1.5.2019 בבג"ץ 6896/18)
חזרה לעמוד הקודם
24.01.2019|מסמכים אחרים|חוות דעת

הנדון: חוות דעת בדבר צרכים חקלאיים במרחב התפר (ינואר 2019) (נספח מצורף לתגובה מקדמית מטעם הצבא מיום 1.5.2019 בבג"ץ 6896/18)

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים