הנדון: שחרור אסיר לביתו – האסיר _____ מרתג'א, ת"ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שחרור אסיר לביתו – האסיר _____ מרתג'א, ת"ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 11.12.2018
הנדון: שחרור אסיר לביתו – האסיר _____ מרתג'א, ת"ז ___
פניית המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בעקבות כוונת האחרון לשחרר לרצועת עזה פלסטיני שיסיים את ריצוי עונשו בראשית 2019. האיש, יליד הרצועה, עבר לגדה המערבית במסגרת עבודתו בשנת 1997, כשהיה בן 18. הוא התחתן בגדה המערבית ובה נולדו לו שני ילדים. הוא ניסה כמה פעמים לעדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין הפלסטיני אך לא קיבל כל מענה. המוקד טוען שגירוש האיש לרצועה מנוגד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ, ולפיה לא יגורשו לעזה תושבי הגדה שעברו אליה לפני 2005. המוקד מציין שהגירוש יפגע בזכויות האיש ובבני משפחתו ושהוא מנוגד לדין הבינלאומי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בעקבות כוונת האחרון לשחרר לרצועת עזה פלסטיני שיסיים את ריצוי עונשו בראשית 2019. האיש, יליד הרצועה, עבר לגדה המערבית במסגרת עבודתו בשנת 1997, כשהיה בן 18. הוא התחתן בגדה המערבית ובה נולדו לו שני ילדים. הוא ניסה כמה פעמים לעדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין הפלסטיני אך לא קיבל כל מענה. המוקד טוען שגירוש האיש לרצועה מנוגד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ, ולפיה לא יגורשו לעזה תושבי הגדה שעברו אליה לפני 2005. המוקד מציין שהגירוש יפגע בזכויות האיש ובבני משפחתו ושהוא מנוגד לדין הבינלאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות