בזכות התערבות המוקד להגנת הפרט נמנע גירושו לרצועת עזה של אסיר המסיים לרצות את עונשו בכלא בישראל: ישראל נמנעת מלעדכן את כתובתו של האיש, למרות שעבר לגדה המערבית עוד בשנות ה-90 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.02.2019
בזכות התערבות המוקד להגנת הפרט נמנע גירושו לרצועת עזה של אסיר המסיים לרצות את עונשו בכלא בישראל: ישראל נמנעת מלעדכן את כתובתו של האיש, למרות שעבר לגדה המערבית עוד בשנות ה-90
בזכות התערבות המוקד להגנת הפרט נמנע גירושו לרצועת עזה של אסיר המסיים לרצות את עונשו בכלא בישראל: ישראל נמנעת מלעדכן את כתובתו של האיש, למרות שעבר לגדה המערבית עוד בשנות ה-90
ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא ברצועת עזה אך הם מתגוררים בגדה המערבית, כאל “שוהים בלתי חוקיים” הנמצאים בביתם שלא כדין – גם אם הם מתגוררים בגדה זה שנים ארוכות, לאחר שעברו להתגורר שם בידיעתה של ישראל והסכמתה, ושנים רבות קודם שישראל החלה לדרוש, ללא כל בסיס חוקי, כי הללו יחזיקו בהיתר מיוחד מטעם הצבא ל"מגורים בגדה". בשנת 2012 התחייבה ישראל בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את אותם אנשים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ובלבד שאין בעניינם מניעה ביטחונית. ואולם, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה את שינוי הכתובת אף של אנשים אלו, וממשיכה לראות גם בהם "שוהים בלתי חוקיים" בגדה.

ביום 18.9.2018 פנה המוקד לצבא בעניינו של איש הכלוא בישראל מזה שנים ושהיה עתיד להשתחרר ביום 6.2.2019, לאחר שנודע כי בכוונת הרשויות לשחררו לרצועת עזה, על אף שהוא עבר להתגורר בגדה המערבית כדין בשנת 1997, במסגרת עבודתו במנגנוני הביטחון הפלסטיני, ולא ביקר בעזה מאז, עת היה בן 18. המוקד ציין, כי האיש הקים את ביתו בגדה המערבית, ולו אישה ושני ילדים – שלושתם מתגוררים בגדה כל ימיהם – המצפים להתאחד עמו שם. בגדה אף מצפה לו עבודתו משכבר, במסגרת הרשות הפלסטינית. המוקד הוסיף, כי המשפחה פנתה לצד הישראלי, באמצעות הצד הפלסטיני, מספר פעמים בעבר בכדי שכתובתו תעודכן לגדה המערבית, אולם הפניות נותרו ללא מענה. המוקד הדגיש, כי אם לא יתאפשר לאיש להשתחרר לביתו שבנפת בית לחם, תגרם פגיעה אנושה לו, לאשתו ולילדיהם. המוקד צירף אסמכתאות שונות להוכחת מרכז מגורי המשפחה בגדה.

לאחר התמהמהות ממושכת, ורק לאחר שהמוקד ציין כי בהיעדר תשובה יאלץ לפנות לבג"ץ, נמסר מהצבא טלפונית, ביום 11.12.2018, כי על המוקד לפנות לגורמי שב"ס בכלא בו מוחזק האיש, בהתאם לנוהל צבאי עלום, שכותרתו "נוהל תיאום שחרור תושב רצועת עזה מבתי הכלא בישראל לאיו"ש – ינואר 2012"– שנראה שלא פורסם מעולם עד עתה, ורק באותו יום נשלח למוקד לבקשתו. בו ביום פנה המוקד לשב"ס, וחזר על דרישתו כי האיש ישוחרר לביתו שבגדה המערבית.

שב"ס אף הוא התמהמה במתן מענה, על אף דחיפות העניין נוכח מועד שחרורו הקרב של האיש, וחרף תזכורות ששלח המוקד. רק ביום 14.1.2019, לאחר שהמוקד הבהיר, כי אם לא יענה בו ביום, יאלץ לעתור בדחיפות לבג"ץ, נמסר כי האסיר ישוחרר לביתו.

האסיר שוחרר ביום 6.2.2019 והגיע אל בית משפחתו בבית לחם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא ברצועת עזה אך הם מתגוררים בגדה המערבית, כאל “שוהים בלתי חוקיים” הנמצאים בביתם שלא כדין – גם אם הם מתגוררים בגדה זה שנים ארוכות, לאחר שעברו להתגורר שם בידיעתה של ישראל והסכמתה, ושנים רבות קודם שישראל החלה לדרוש, ללא כל בסיס חוקי, כי הללו יחזיקו בהיתר מיוחד מטעם הצבא ל"מגורים בגדה". בשנת 2012 התחייבה ישראל בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את אותם אנשים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ובלבד שאין בעניינם מניעה ביטחונית. ואולם, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה את שינוי הכתובת אף של אנשים אלו, וממשיכה לראות גם בהם "שוהים בלתי חוקיים" בגדה.

ביום 18.9.2018 פנה המוקד לצבא בעניינו של איש הכלוא בישראל מזה שנים ושהיה עתיד להשתחרר ביום 6.2.2019, לאחר שנודע כי בכוונת הרשויות לשחררו לרצועת עזה, על אף שהוא עבר להתגורר בגדה המערבית כדין בשנת 1997, במסגרת עבודתו במנגנוני הביטחון הפלסטיני, ולא ביקר בעזה מאז, עת היה בן 18. המוקד ציין, כי האיש הקים את ביתו בגדה המערבית, ולו אישה ושני ילדים – שלושתם מתגוררים בגדה כל ימיהם – המצפים להתאחד עמו שם. בגדה אף מצפה לו עבודתו משכבר, במסגרת הרשות הפלסטינית. המוקד הוסיף, כי המשפחה פנתה לצד הישראלי, באמצעות הצד הפלסטיני, מספר פעמים בעבר בכדי שכתובתו תעודכן לגדה המערבית, אולם הפניות נותרו ללא מענה. המוקד הדגיש, כי אם לא יתאפשר לאיש להשתחרר לביתו שבנפת בית לחם, תגרם פגיעה אנושה לו, לאשתו ולילדיהם. המוקד צירף אסמכתאות שונות להוכחת מרכז מגורי המשפחה בגדה.

לאחר התמהמהות ממושכת, ורק לאחר שהמוקד ציין כי בהיעדר תשובה יאלץ לפנות לבג"ץ, נמסר מהצבא טלפונית, ביום 11.12.2018, כי על המוקד לפנות לגורמי שב"ס בכלא בו מוחזק האיש, בהתאם לנוהל צבאי עלום, שכותרתו "נוהל תיאום שחרור תושב רצועת עזה מבתי הכלא בישראל לאיו"ש – ינואר 2012"– שנראה שלא פורסם מעולם עד עתה, ורק באותו יום נשלח למוקד לבקשתו. בו ביום פנה המוקד לשב"ס, וחזר על דרישתו כי האיש ישוחרר לביתו שבגדה המערבית.

שב"ס אף הוא התמהמה במתן מענה, על אף דחיפות העניין נוכח מועד שחרורו הקרב של האיש, וחרף תזכורות ששלח המוקד. רק ביום 14.1.2019, לאחר שהמוקד הבהיר, כי אם לא יענה בו ביום, יאלץ לעתור בדחיפות לבג"ץ, נמסר כי האסיר ישוחרר לביתו.

האסיר שוחרר ביום 6.2.2019 והגיע אל בית משפחתו בבית לחם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות