בג"ץ 1018/19 עאשור ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1018/19 עאשור ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 10.02.2019
בג"ץ 1018/19 עאשור ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט לתת מעמד של תושב קבע בישראל לאדם בן 57, יליד הגדה המערבית, שהוכר כתושב ארעי במסגרת הליך לאיחוד משפחות עם תושבת ירושלים. העתירה היא חלק מקבוצת עתירות שעניינן דרישה לשדרג את מעמדם של פלסטינים שמלאו להם 50 ו-55 שנה, החיים בישראל כדין באמצעות היתרי שהייה או מעמד ארעי בלבד. לחלופין, מוצע בעתירות כי ייקבע רף גיל עליון שיאפשר לבני גילאים אלה להשלים את ההליכים לאיחוד משפחות ולקבל מעמד של קבע בישראל. המוקד טוען כי, זה תקופה ניכרת, גורמי הביטחון אינם מצביעים על כל סיכון ביטחוני מבני קבוצה זו, וכי אי-שדרוג מעמדם אינו מתיישב עם התכלית הביטחונית של החוק ופוגע, באופן לא מידתי ושלא לצורך, בזכותם לחיי משפחה ובריאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט לתת מעמד של תושב קבע בישראל לאדם בן 57, יליד הגדה המערבית, שהוכר כתושב ארעי במסגרת הליך לאיחוד משפחות עם תושבת ירושלים. העתירה היא חלק מקבוצת עתירות שעניינן דרישה לשדרג את מעמדם של פלסטינים שמלאו להם 50 ו-55 שנה, החיים בישראל כדין באמצעות היתרי שהייה או מעמד ארעי בלבד. לחלופין, מוצע בעתירות כי ייקבע רף גיל עליון שיאפשר לבני גילאים אלה להשלים את ההליכים לאיחוד משפחות ולקבל מעמד של קבע בישראל. המוקד טוען כי, זה תקופה ניכרת, גורמי הביטחון אינם מצביעים על כל סיכון ביטחוני מבני קבוצה זו, וכי אי-שדרוג מעמדם אינו מתיישב עם התכלית הביטחונית של החוק ופוגע, באופן לא מידתי ושלא לצורך, בזכותם לחיי משפחה ובריאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות