ערר 1246/19 - אלחארוף ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1246/19 - אלחארוף ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | פסיקה | 24.02.2019
ערר 1246/19 - אלחארוף ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
דחיית ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לגרש אדם שאין לו מעמד רשמי בעולם אף כי הוא חי בירושלים המזרחית זה שנים רבות. האיש הוא בן לתושב קבע והוא נשוי לתושבת העיר. לבני הזוג בת קטנה אחת. לאחר שבחן את החומר החסוי שהציגה לו המדינה קבע בית המשפט שנשקפת מהאיש סכנה ביטחונית ושאין עילה להתערבות בהחלטת המדינה לגרשו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לגרש אדם שאין לו מעמד רשמי בעולם אף כי הוא חי בירושלים המזרחית זה שנים רבות. האיש הוא בן לתושב קבע והוא נשוי לתושבת העיר. לבני הזוג בת קטנה אחת. לאחר שבחן את החומר החסוי שהציגה לו המדינה קבע בית המשפט שנשקפת מהאיש סכנה ביטחונית ושאין עילה להתערבות בהחלטת המדינה לגרשו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות