הנדון: בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים עבור ____ אלחרוף מ.ד. ________ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים עבור ____ אלחרוף מ.ד. ________
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.05.2016
הנדון: בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים עבור ____ אלחרוף מ.ד. ________
הודעת משרד הפנים כי הוא מסרב, מטעמים ביטחוניים, לבקשת המוקד להגנת הפרט להאריך את אשרת השהייה של בנו של תושב קבע. הצעיר, צלם עיתונות, חי בירושלים המזרחית זה שנים רבות והוא מחוסר מעמד בעולם. משרד הפנים דוחה את הבקשה להארכת אשרת השהייה של הצעיר היות שבעמוד הפייסבוק שלו פרסם "צילומים העוסקים בעימותים בין חיילים לתושבים במזרח ירושלים, הלוויות של 'שאהידים' אשר נהרגו במהלך הפיגועים שבוצעו באוקטובר 2015 וכן ציור גרפיטי ובה מפת ארץ ישראל המצוירת בצבעי הדגל הפלסטיני ולידה ציור של רובה". בנוסף טוען המשרד כי יש בידיו מידע אודות תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת משרד הפנים כי הוא מסרב, מטעמים ביטחוניים, לבקשת המוקד להגנת הפרט להאריך את אשרת השהייה של בנו של תושב קבע. הצעיר, צלם עיתונות, חי בירושלים המזרחית זה שנים רבות והוא מחוסר מעמד בעולם. משרד הפנים דוחה את הבקשה להארכת אשרת השהייה של הצעיר היות שבעמוד הפייסבוק שלו פרסם "צילומים העוסקים בעימותים בין חיילים לתושבים במזרח ירושלים, הלוויות של 'שאהידים' אשר נהרגו במהלך הפיגועים שבוצעו באוקטובר 2015 וכן ציור גרפיטי ובה מפת ארץ ישראל המצוירת בצבעי הדגל הפלסטיני ולידה ציור של רובה". בנוסף טוען המשרד כי יש בידיו מידע אודות תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות