המוקד להגנת הפרט - על אף שנכשל ניסיון הגירוש לירדן: ישראל החזירה לכלא עיתונאי ירושלמי חסר מעמד בעולם העצור "לקראת גירוש" זה למעלה מחצי שנה
חזרה לעמוד הקודם
23.07.2019

על אף שנכשל ניסיון הגירוש לירדן: ישראל החזירה לכלא עיתונאי ירושלמי חסר מעמד בעולם העצור "לקראת גירוש" זה למעלה מחצי שנה

מוצטפא אלחארוף, צלם עיתונות יליד אלג'יריה, הינו בן למשפחה פלסטינית מירושלים המזרחית, המתגורר בעיר מאז היה בן 12. ניסיונות משפחתו במהלך השנים להסדיר את מעמדו לא צלחו בשל המכשולים הביורוקרטיים שמציב משרד הפנים בכל הקשור למעמדם של ירושלמים פלסטינים. וכך הוא נותר חסר מעמד בעולם על אף שייכותו לאוכלוסייה הילידית של העיר, אשר בג"ץ הכיר במעמדה הייחודי.

משנת 2015 דוחה משרד הפנים את בקשותיו להיתרים ולמעמד בטענה ביטחונית. בשלהי 2018 נדחתה בעילה זו גם הבקשה שהגישו מוצטפא ובת זוגו הירושלמית להסדרת מעמדו של מוצטפא מתוקף נישואיו, במסגרת הליך לאיחוד משפחות. סמוך לאחר מכן, בראשית 2019, נלקח מוצטפא למעצר "לקראת גירוש". חרף הטענות הביטחוניות הלאקוניות החוזרות, לא מצאה ישראל לנכון להעמידו לדין באישום כלשהו, ובחרה בצעד הדרסטי של כליאה מינהלית ממושכת "לפני הרחקה", מתוך כוונה לנתקו מביתו היחיד, מהוריו, ומאשתו ובתם הפעוטה בת השנתיים.

ביום 17.7.2019 דחה בית המשפט העליון את בקשת המוקד להגנת הפרט, שהוגשה באמצעות עו"ד עדי לוסטיגמן, להתיר למוצטפא לערער בשנית על סירובו של משרד הפנים להסדיר את מעמדו מתוקף נישואיו. בהחלטה נאמר כי על פי "החומר החסוי" שהוגש לעיונו של בית המשפט, "הסיכון הביטחוני" המיוחס למוצטפא אינו נעוץ בעבודתו כעיתונאי אלא בפעילות אזרחית ב"מרחב ההסברה" לטובת החמאס. משכך, קבע בית המשפט, אין מקום להיענות לבקשת המוקד לדון פעם נוספת בהחלטת משרד הפנים, שכן אין מדובר בסוגיה עקרונית לגבי האיזון הראוי בין שיקולי ביטחון ובין חופש העיתונות. "יהיו אשר יהיו הפגמים שדבקו בהחלטה המקורית [של משרד הפנים], ההחלטה העדכנית... מבוססת על הערכות מקצועיות... לפיכך גם אם אניח שניתן היה להגיע לתוצאה אחרת, לכלל עיוות דין בוודאי לא הגענו", כתב השופט הנדל בהחלטה.

עוד נקבע, כי "העדר מעמד במדינה אחרת משליך על יכולת התא המשפחתי של המבקשים לשמר את עצמו באמצעות הצטרפותן של [אשתו ובתו הפעוטה] למבקש במדינת מושבו, ולכך השפעה פוטנציאלית על האיזון הראוי בין שיקולי הביטחון והזכות לחיי משפחה...". אלא שנקבע, כי המבקשים לא הצליחו "להוכיח כי המבקש נטול מעמד בירדן". בשל כך אף לא התערב השופט הנדל בעניין הרחקתו של מוצטפא, אולם הוא ציין בהקשר זה, כי "יש להודות כי השינויים בגרסת המדינה [באשר להיתכנות הגירוש לירדן] מעוררים שאלות".

ביום 22.7.2019 נעשה ניסיון לגרש את מוצטפא לירדן, אולם רשויות ירדן סירבו להתיר את כניסתו. במשך שעות ארוכות לא היה ידוע למשפחתו או למוקד היכן הוא מצוי. רק לאחר פנייה בהולה של המוקד לפרקליטות המדינה נמסר כי מוצטפא עומד להיות מוחזר לכלא גבעון כ"מועמד לגירוש". זאת, חרף העובדה שהוא כלוא בתואנה זו כבר למעלה מחצי שנה, ועל אף שמשרד הפנים לא טרח לערוך בירור ממצה האם ניתן בכלל לגרשו.

המוקד ימשיך במאמציו להביא לשחרורו של מוצטפא ולכך שיינתן לו המעמד המגיע לו בהיותו בן למשפחה מירושלים המזרחית.