הנדון: תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם אופניים חשמליים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם אופניים חשמליים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.11.2018
הנדון: תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם אופניים חשמליים
תלונת המוקד להגנת הפרט על כך שהצבא מונע מפלסטינים שברשותם אדמות ממערב לגדר ההפרדה להגיע אליהן באמצעות אופניים חשמליים. המוקד טוען שהאיסור מהווה הרעה במדיניות הצבא. בנוסף טוען המוקד שחלק מהאדמות רחוקות מרחק רב מהמחסום, ורכיבה על אופניים מקלה על החקלאים מאוד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תלונת המוקד להגנת הפרט על כך שהצבא מונע מפלסטינים שברשותם אדמות ממערב לגדר ההפרדה להגיע אליהן באמצעות אופניים חשמליים. המוקד טוען שהאיסור מהווה הרעה במדיניות הצבא. בנוסף טוען המוקד שחלק מהאדמות רחוקות מרחק רב מהמחסום, ורכיבה על אופניים מקלה על החקלאים מאוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות