ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | פסיקה | 07.01.2019
ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
קבלת ערר האגודה לזכויות האזרח על החלטת משרד הפנים לסרב לרשום תינוק שנולד לפלסטינית בעלת מעמד של תושבת ארעית בישראל לפי מעמדה של אמו. בית הדין קובע כי הפרשנות שנתן משרד הפנים לתקנה העוסקת ברישום ילדים מצומצמת ומנוגדת להגיונה, שהוא מניעת נתק בין הורה לילד. בית המשפט מדגיש שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לעקרון טובת הילד ולשלמות התא המשפחתי כערך, ומורה למשרד להנהיג נוהל ייעודי שיעסוק במתן מעמד בישראל לקטין שנולד בישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב ארעי. בנוסף מורה בית הדין לרשום את התינוק במעמד של תושב ארעי ולשלם לאגודה הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת ערר האגודה לזכויות האזרח על החלטת משרד הפנים לסרב לרשום תינוק שנולד לפלסטינית בעלת מעמד של תושבת ארעית בישראל לפי מעמדה של אמו. בית הדין קובע כי הפרשנות שנתן משרד הפנים לתקנה העוסקת ברישום ילדים מצומצמת ומנוגדת להגיונה, שהוא מניעת נתק בין הורה לילד. בית המשפט מדגיש שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לעקרון טובת הילד ולשלמות התא המשפחתי כערך, ומורה למשרד להנהיג נוהל ייעודי שיעסוק במתן מעמד בישראל לקטין שנולד בישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב ארעי. בנוסף מורה בית הדין לרשום את התינוק במעמד של תושב ארעי ולשלם לאגודה הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות