המוקד להגנת הפרט - ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
07.01.2019|פסיקה|פסיקה

ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין

קבלת ערר האגודה לזכויות האזרח על החלטת משרד הפנים לסרב לרשום תינוק שנולד לפלסטינית בעלת מעמד של תושבת ארעית בישראל לפי מעמדה של אמו. בית הדין קובע כי הפרשנות שנתן משרד הפנים לתקנה העוסקת ברישום ילדים מצומצמת ומנוגדת להגיונה, שהוא מניעת נתק בין הורה לילד. בית המשפט מדגיש שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לעקרון טובת הילד ולשלמות התא המשפחתי כערך, ומורה למשרד להנהיג נוהל ייעודי שיעסוק במתן מעמד בישראל לקטין שנולד בישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב ארעי. בנוסף מורה בית הדין לרשום את התינוק במעמד של תושב ארעי ולשלם לאגודה הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.