עת"ם 38848-12-18 - אלצאלחי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 38848-12-18 - אלצאלחי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 17.12.2018
עת"ם 38848-12-18 - אלצאלחי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לשתי אחיות בנות 13 ו-15 לבקר אצל אביהן הכלוא בישראל. השתיים לא ראו את אביהן כמעט שנה, ומעברן נמנע כבר שלוש פעמים בטענת מניעה ביטחונית. הואיל וכניסתם של קטינים בני פחות מ-16 לא מחייבת היתר או תיאום כלשהו, לא קיים בצלב האדום מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים. המוקד מבקש לדעת האם המדיניות הנהוגה ביחס לקטינים מתחת לגיל 16 השתנתה, ואם כן, מה מקור הסמכות לכך. כן טוען המוקד שבמניעת מעבר הקטינות מפירה המדינה את זכותן ואת זכותו של אביהן לחיי משפחה ופוגעת בעקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לשתי אחיות בנות 13 ו-15 לבקר אצל אביהן הכלוא בישראל. השתיים לא ראו את אביהן כמעט שנה, ומעברן נמנע כבר שלוש פעמים בטענת מניעה ביטחונית. הואיל וכניסתם של קטינים בני פחות מ-16 לא מחייבת היתר או תיאום כלשהו, לא קיים בצלב האדום מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים. המוקד מבקש לדעת האם המדיניות הנהוגה ביחס לקטינים מתחת לגיל 16 השתנתה, ואם כן, מה מקור הסמכות לכך. כן טוען המוקד שבמניעת מעבר הקטינות מפירה המדינה את זכותן ואת זכותו של אביהן לחיי משפחה ופוגעת בעקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות