הנדון: פנייה בעניין אספקת ציוד חיטוי והיגיינה עבור כלואים המסווגים כביטחוניים בתקופת ההכרזה על מצב חירום ובקשה לקבלת ההנחיות המסדירות את פעילות שירות בתי הסוהר בעת טיפול בכלוא חיובי לנגיף הקורונה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייה בעניין אספקת ציוד חיטוי והיגיינה עבור כלואים המסווגים כביטחוניים בתקופת ההכרזה על מצב חירום ובקשה לקבלת ההנחיות המסדירות את פעילות שירות בתי הסוהר בעת טיפול בכלוא חיובי לנגיף הקורונה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.03.2020
הנדון: פנייה בעניין אספקת ציוד חיטוי והיגיינה עבור כלואים המסווגים כביטחוניים בתקופת ההכרזה על מצב חירום ובקשה לקבלת ההנחיות המסדירות את פעילות שירות בתי הסוהר בעת טיפול בכלוא חיובי לנגיף הקורונה
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות