המוקד לשב"ס: יש לבטל את ההחרגות שנקבעו בתקנות החירום לגבי כלואים ביטחוניים, השוללות מהם יצירת קשר עם עורכי דין ואספקת מוצרי חיטוי והיגיינה; יש לאפשר לכלואים אלה, ובעיקר לקטינים שביניהם, לקיים בימי הקורונה קשר טלפוני עם משפחותיהם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.03.2020
המוקד לשב"ס: יש לבטל את ההחרגות שנקבעו בתקנות החירום לגבי כלואים ביטחוניים, השוללות מהם יצירת קשר עם עורכי דין ואספקת מוצרי חיטוי והיגיינה; יש לאפשר לכלואים אלה, ובעיקר לקטינים שביניהם, לקיים בימי הקורונה קשר טלפוני עם משפחותיהם
המוקד לשב"ס: יש לבטל את ההחרגות שנקבעו בתקנות החירום לגבי כלואים ביטחוניים, השוללות מהם יצירת קשר עם עורכי דין ואספקת מוצרי חיטוי והיגיינה; יש לאפשר לכלואים אלה, ובעיקר לקטינים שביניהם, לקיים בימי הקורונה קשר טלפוני עם משפחותיהם
ביום 19.3.2020 שיגר המוקד שתי פניות לשב"ס שעניינן זכויותיהם ובריאותם של הכלואים הפלסטינים המוגדרים כ"ביטחוניים" בעת משבר הקורונה.

בפנייתו האחת, קבל המוקד על ההשלכות הקשות של תקנות שעת החירום שפורסמו ביום 15.3.2020, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, בכל הנוגע לכלואים "ביטחוניים". במכתבו ציין המוקד, כי אין חולק שבשעה זו נדרשות הגבלות מסוימות גם בתוך מתקני הכליאה, כבכל מקום אחר. ואולם, ההגבלות שהוטלו מכוח התקנות החדשות גורמות לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיהם של כלואים המסווגים כ"ביטחוניים".

כידוע, השב"ס אוסר זה שנים על כלואים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני עם משפחתם, ורק במתקני כליאה ספורים הוא מאפשר מזה זמן מה לקטינים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני כלשהו עם משפחותיהם. מצב עניינים זה הוא פוגעני ופסול מלכתחילה. ברי, כי עתה הפגיעה הנגרמת מכך היא גדולה לאין שיעור נוכח ההפסקה המוחלטת של ביקורי משפחה בכלא. בנסיבות אלה, החסך בתקשורת טלפונית גוזר על הכלואים הביטחוניים נתק מוחלט ממשפחתם והעולם החיצון, וזאת כאשר החרדה והדאגה לקרובים מכרסמות בכל לב. לפיכך, חיוני לאפשר לכלואים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני מינימלי עם בני משפחתם. במקרה של קטינים, אף נחוץ לאפשר קשר טלפוני בתדירות סבירה שכן הם זקוקים לתמיכתם של הוריהם באופן מוגבר בתקופה הקשה השוררת כיום.

בנוסף, נוכח ההגבלות על כניסת עורכי דין לבתי הכלא, דרש המוקד כי השב"ס יאפשר לכלואים ביטחוניים לקיים קשר עם עורכי דינם בעת זו, באותם תנאים שנקבעו לגבי כלואים פליליים, המתירים להם קיום קשר לבקשתם או לבקשת עורך הדין. המוקד הזכיר, כי אוכלוסיית הכלואים היא אוכלוסייה פגיעה, ולא ייתכן כי במצב הדינמי השורר כיום – בגינו צצות בכל יום הנחיות והגבלות חדשות – תיחסם בפני חלק מאוכלוסייה פגיעה זו האפשרות לדווח על מצבם וצרכיהם. בנוסף, נוצר כתוצאה מכך מצב פסול שאינו מאפשר בקרה ומעקב בנוגע להתנהלותו של שב"ס כלפי כלואים אלה.

פנייתו השנייה של המוקד נוגעת להיערכותו של שב"ס למניעת תחלואה בקורונה, והתנהלותו במקרה שמתגלה כלוא ביטחוני חולה קורונה. המוקד דרש, כי שב"ס יבטל את ההחרגה חסרת הצידוק שנקבעה לגבי כלואים ביטחוניים המונעת מהם, בין היתר, לקבל ולרכוש באופן מוגבר ציוד חיטוי והיגיינה ולקבל הדרכה לגבי אופן ההתגוננות מפני וירוס הקורונה, כפי שנעשה לגבי כלואים פליליים. כמו כן, ביקש המוקד לקבל את הנחיות השב"ס לגבי הטיפול בכלוא שנמצא כי נדבק בנגיף הקורונה. בעניין זה, הדגיש המוקד כי קיימת חובה בסיסית לדווח על כך למשפחת הכלוא, ולעדכנה בכל התפתחות. כמו כן ביקש המוקד, כי יפורסמו ההנחיות בעניין, לרבות דרכי הטיפול ותנאי ההחזקה בכלואים חולי קורונה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 19.3.2020 שיגר המוקד שתי פניות לשב"ס שעניינן זכויותיהם ובריאותם של הכלואים הפלסטינים המוגדרים כ"ביטחוניים" בעת משבר הקורונה.

בפנייתו האחת, קבל המוקד על ההשלכות הקשות של תקנות שעת החירום שפורסמו ביום 15.3.2020, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, בכל הנוגע לכלואים "ביטחוניים". במכתבו ציין המוקד, כי אין חולק שבשעה זו נדרשות הגבלות מסוימות גם בתוך מתקני הכליאה, כבכל מקום אחר. ואולם, ההגבלות שהוטלו מכוח התקנות החדשות גורמות לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיהם של כלואים המסווגים כ"ביטחוניים".

כידוע, השב"ס אוסר זה שנים על כלואים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני עם משפחתם, ורק במתקני כליאה ספורים הוא מאפשר מזה זמן מה לקטינים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני כלשהו עם משפחותיהם. מצב עניינים זה הוא פוגעני ופסול מלכתחילה. ברי, כי עתה הפגיעה הנגרמת מכך היא גדולה לאין שיעור נוכח ההפסקה המוחלטת של ביקורי משפחה בכלא. בנסיבות אלה, החסך בתקשורת טלפונית גוזר על הכלואים הביטחוניים נתק מוחלט ממשפחתם והעולם החיצון, וזאת כאשר החרדה והדאגה לקרובים מכרסמות בכל לב. לפיכך, חיוני לאפשר לכלואים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני מינימלי עם בני משפחתם. במקרה של קטינים, אף נחוץ לאפשר קשר טלפוני בתדירות סבירה שכן הם זקוקים לתמיכתם של הוריהם באופן מוגבר בתקופה הקשה השוררת כיום.

בנוסף, נוכח ההגבלות על כניסת עורכי דין לבתי הכלא, דרש המוקד כי השב"ס יאפשר לכלואים ביטחוניים לקיים קשר עם עורכי דינם בעת זו, באותם תנאים שנקבעו לגבי כלואים פליליים, המתירים להם קיום קשר לבקשתם או לבקשת עורך הדין. המוקד הזכיר, כי אוכלוסיית הכלואים היא אוכלוסייה פגיעה, ולא ייתכן כי במצב הדינמי השורר כיום – בגינו צצות בכל יום הנחיות והגבלות חדשות – תיחסם בפני חלק מאוכלוסייה פגיעה זו האפשרות לדווח על מצבם וצרכיהם. בנוסף, נוצר כתוצאה מכך מצב פסול שאינו מאפשר בקרה ומעקב בנוגע להתנהלותו של שב"ס כלפי כלואים אלה.

פנייתו השנייה של המוקד נוגעת להיערכותו של שב"ס למניעת תחלואה בקורונה, והתנהלותו במקרה שמתגלה כלוא ביטחוני חולה קורונה. המוקד דרש, כי שב"ס יבטל את ההחרגה חסרת הצידוק שנקבעה לגבי כלואים ביטחוניים המונעת מהם, בין היתר, לקבל ולרכוש באופן מוגבר ציוד חיטוי והיגיינה ולקבל הדרכה לגבי אופן ההתגוננות מפני וירוס הקורונה, כפי שנעשה לגבי כלואים פליליים. כמו כן, ביקש המוקד לקבל את הנחיות השב"ס לגבי הטיפול בכלוא שנמצא כי נדבק בנגיף הקורונה. בעניין זה, הדגיש המוקד כי קיימת חובה בסיסית לדווח על כך למשפחת הכלוא, ולעדכנה בכל התפתחות. כמו כן ביקש המוקד, כי יפורסמו ההנחיות בעניין, לרבות דרכי הטיפול ותנאי ההחזקה בכלואים חולי קורונה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות