המוקד להגנת הפרט - הנדון: כניסת שירותי מגן דוד אדום לשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומת ההפרדה
חזרה לעמוד הקודם
23.03.2020|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: כניסת שירותי מגן דוד אדום לשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומת ההפרדה

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים

נושאים קשורים