המוקד להגנת הפרט - ארגוני זכויות אדם למשרד הבריאות ולמד"א: יש לחדש לאלתר מתן שירותי מד"א מלאים לשכונות הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה; רק כך ניתן למזער את הסיכון להדבקה המונית באיזורים צפופים אלה של העיר
חזרה לעמוד הקודם
23.03.2020

ארגוני זכויות אדם למשרד הבריאות ולמד"א: יש לחדש לאלתר מתן שירותי מד"א מלאים לשכונות הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה; רק כך ניתן למזער את הסיכון להדבקה המונית באיזורים צפופים אלה של העיר

ביום 23.3.2020 שלחו האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ועמותת רופאים לזכויות אדם פנייה למשרד הבריאות ולמגן דוד אדום (מד"א) בדרישה כי תינתן לאלתר הוראה לצוותי מד"א להיכנס מעתה ואילך לשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומת ההפרדה בכל מקרה, ובפרט כאשר קיים חשש כי האדם הזקוק לסיועם הינו חולה קורונה. זאת בניגוד לנוהג שהשתרש, לפיו צוותי מד"א אינם נכנסים לשכונות אלה, אלא פוגשים את אלה הנזקקים לסיועם במחסום מחנה הפליטים שועפאט או במעבר עטרות-קלנדיה – לאחר שהללו הגיעו לנקודת האיסוף בסיועו של הסהר האדום או בהסעה עצמאית. נוהג זה פסול מכל וכל ומהווה הפרה בוטה, בין היתר, של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המעגן את זכותם של תושבי ישראל להסעה לבתי חולים ולצורך קבלת עזרה רפואית – תפקיד עליו מופקד מד"א. מד"א אף מוסמך באופן ייחודי להעניק שירותי עזרה ראשונה, ולהיערך לאירוע חירום אזרחי – דוגמת מגפת הקורונה.

זאת ועוד. צוותי מד"א עברו הכשרה מיוחדת לפינוי מי שנחשד כחולה או נשא של וירוס הקורונה. הם מצוידים בחליפות מגן מיוחדות, במסכות משוכללות, ופועלים על פי הנחיות מקצועיות כדי לצמצם למינימום את הסיכון לו הם נחשפים. כל אלה אינם מתקיימים כאשר מדובר ביוזמות פרטיות, ללא מיגון מספק – אך מטעמים ברורים, התארגנות מאולתרת שכזו כבר נמצאת בעיצומה במחנה הפליטים שועאפט (על רקע הפרסומים כי ישראל מתכוונת להטיל סגר שימנע את מעברם של תושבי ירושלים המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה אל יתר העיר).

אופן התמודדותם של צוותים מאולתרים כאלה אף מעורר חשש כבד להפצה מוגברת של הנגיף בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה – בהן מתגוררים למעלה מ-100,000 תושבים בתנאי צפיפות קשים.

מכל האמור לעיל, ברור כי אי מתן שירותי מד"א במלואם בנסיבות הקיימות לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ויש לפעול לאלתר להחזירם לפעילות מלאה כדין גם בשטחי ירושלים שמעבר לחומת ההפרדה.

יצוין כי במענה למכתבו החריף של המוקד בעקבות הפרסומים על תוכניתו של משרד ראש הממשלה להטיל סגר על שכונות אלה, נמסר ממשרד המשפטים ביום 22.3.2020 כי לא התקבלה שום החלטה שכזו.

נושאים קשורים