המוקד להגנת הפרט - הנדון: פנייתכם בעניין "חידוש היתרי שהייה ברצועת עזה לבעלי ת"ז ישראלית שמרכז חייהם ברצועת עזה"
חזרה לעמוד הקודם
01.04.2020|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פנייתכם בעניין "חידוש היתרי שהייה ברצועת עזה לבעלי ת"ז ישראלית שמרכז חייהם ברצועת עזה"