בעקבות פניית המוקד: הצבא מודיע כי היתרי השהייה של ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם יחודשו אוטומטית עד ליום 13.4.2020 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.04.2020
בעקבות פניית המוקד: הצבא מודיע כי היתרי השהייה של ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם יחודשו אוטומטית עד ליום 13.4.2020
בעקבות פניית המוקד: הצבא מודיע כי היתרי השהייה של ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם יחודשו אוטומטית עד ליום 13.4.2020
ביום 23.3.2020 שלח המוקד פנייה לצבא בנוגע לאזרחים ותושבים ישראלים אשר מרכז חייהם הוא ברצועת עזה ואשר תוקף ההיתר לשהייתם ברצועה פג או עומד לפוג. המוקד ביקש, כי הצבא יבהיר אם בכוונתו לחדש אוטומטית את היתריהם של אלו הנמנים עם אוכלוסייה זו ואשר אינם יכולים לפעול עתה לחידושם בשל סגירת מחסום ארז על רקע התפשטות מגפת הקורונה.

ביום 1.4.2020 השיב הצבא כי בכוונתו להאריך את "היתריהם של כל בעלי תעודת הזהות הישראלית הנמצאים ברצועת עזה מכוח קריטריון 'משפחות חצויות' עד ליום 13.4.2020". עוד נמסר כי בסמוך לתום התקופה, ייבחן הצורך בהארכה נוספת.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 23.3.2020 שלח המוקד פנייה לצבא בנוגע לאזרחים ותושבים ישראלים אשר מרכז חייהם הוא ברצועת עזה ואשר תוקף ההיתר לשהייתם ברצועה פג או עומד לפוג. המוקד ביקש, כי הצבא יבהיר אם בכוונתו לחדש אוטומטית את היתריהם של אלו הנמנים עם אוכלוסייה זו ואשר אינם יכולים לפעול עתה לחידושם בשל סגירת מחסום ארז על רקע התפשטות מגפת הקורונה.

ביום 1.4.2020 השיב הצבא כי בכוונתו להאריך את "היתריהם של כל בעלי תעודת הזהות הישראלית הנמצאים ברצועת עזה מכוח קריטריון 'משפחות חצויות' עד ליום 13.4.2020". עוד נמסר כי בסמוך לתום התקופה, ייבחן הצורך בהארכה נוספת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות