המוקד להגנת הפרט - הנדון: קידום מענה לפניות פתוחות של משפחות חצויות בעקבות משבר הקורונה
חזרה לעמוד הקודם
14.05.2020|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: קידום מענה לפניות פתוחות של משפחות חצויות בעקבות משבר הקורונה