המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד: הצבא התיר לקטין שבגר להיכנס לרצועת עזה על מנת לפגוש את אביו בפעם האחרונה
חזרה לעמוד הקודם
04.08.2020

בעקבות עתירת המוקד: הצבא התיר לקטין שבגר להיכנס לרצועת עזה על מנת לפגוש את אביו בפעם האחרונה

פלסטינים מרצועת עזה הנשואים לתושבות או אזרחיות ישראל אינם רשאים לגור בישראל עם בנות זוגם, בשל מגבלות חוק האזרחות והכניסה לישראל, והאיסור הגורף על הליכי איחוד משפחות עם תושבי הרצועה. בנות הזוג והילדים הישראלים נאלצים לפיכך לחלק את חייהם בין ישראל לעזה, והם תלויים באישור הצבא כדי להיכנס לעזה ולהתאחד לזמן מה עם אבי המשפחה וקרובים אחרים. ברם, "נוהל משפחות חצויות", המסדיר את הכניסה לרצועה במקרים אלה, אינו חל על ילדים מעל גיל 18. עם הגיעם לבגרות, ישראל אוסרת על ילדי משפחות "חצויות" לבקר את אביהם בעזה, אלא בנסיבות הומניטריות מיוחדות, כגון מחלה קשה או פטירה של האב, או להבדיל, חתונה של קרוב מדרגה ראשונה.

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, הוטל סגר מוחלט על רצועת עזה, במסגרתו נאסרה כליל כניסת ישראלים לרצועה, לרבות בני משפחות "חצויות", וזאת מתוקף החלטת שר הביטחון מיום 1.4.2020. רק שבועות לאחר מכן, הודות לעתירות לבג"ץ שהגישו בנפרד ארגון גישה והמוקד להגנת הפרט בשמן של ישראליות הנשואות לתושבי הרצועה, חידשה ישראל את הביקורים בעזה מכוח "נוהל משפחות חצויות".

ואולם, מקרב הילדים הנמנים עם משפחות אלו, ישנם כמה שהגיעו לגיל בגרות במהלך התקופה בה הוקפא הטיפול בבקשות כניסה לעזה במסגרת הנוהל. במקרה אחד, נאלץ המוקד לפנות לערכאות על מנת לאפשר ביקור נוסף ואחרון אצל אבי המשפחה לצעיר, אשר מלאו לו 18 שנה במרץ 2020. עוד במהלך חודש פברואר, פנה המוקד שוב ושוב בעניינו אל הצבא כדי להסדיר מבעוד מועד את ביקורו ברצועה, ברם פניותיו לא נענו, על אף שדחיפות העניין – לאפשר מפגש אחרון בין הבן לאביו – הובהרה היטב.

מאידך, פנייתו הכללית של המוקד, בה ביקש להתיר ביקור אחרון בעזה לאלו מהילדים שהגיעו לגיל 18 במהלך משבר הקורונה, זכתה למענה פורמליסטי גרידא. במענה מיום 10.6.2020 נמסר כי: "מעבר של קטינים במסגרת קריטריון משפחות חצויות מתאפשר עד גיל 18. ככל שבגיר מבקש לצאת לרצועת עזה, עליו להגיש בקשה פרטנית". פנייה פרטנית ששלח המוקד לצבא בעניינו של הצעיר נענתה בסירוב ביום 22.6.2020.

משכך, ביום 12.7.2020 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה כי תותר כניסתו של הצעיר לעזה, כדי שיוכל לפגוש באביו, ולהיפרד ממנו. בעתירה טען המוקד, כי הצבא לא שקל את השיקולים הראויים במקרה הומניטארי מובהק זה, וכי בסרבו לבקשה, גזר למעשה על הצעיר עונש – "לנצח לא לפגוש את אביו".

בעקבות זאת, ביום 3.8.2020 התיר הצבא את כניסת הצעיר לעזה למשך ארבעה חודשים, "לפנים משורת הדין ולאור נסיבותיו המיוחדות של המקרה".