המוקד להגנת הפרט - הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2020 - מענה של רשות האוכלוסין וההגירה
חזרה לעמוד הקודם
07.03.2021|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2020 - מענה של רשות האוכלוסין וההגירה