הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, שלילת רישיונות לישיבת קבע מתושבי ירושלים המזרחית בשנת 2019 בהתאם לסעיף 11א לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, שלילת רישיונות לישיבת קבע מתושבי ירושלים המזרחית בשנת 2019 בהתאם לסעיף 11א לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.01.2021
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, שלילת רישיונות לישיבת קבע מתושבי ירושלים המזרחית בשנת 2019 בהתאם לסעיף 11א לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות