המוקד להגנת הפרט - הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט בעניין טלפונים וביקורים - מענה שירות בתי הסוהר
חזרה לעמוד הקודם
08.07.2021|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט בעניין טלפונים וביקורים - מענה שירות בתי הסוהר