המוקד בפנייה דחופה לשב"ס: יש לשים קץ לנתק הגמור והמתמשך בין כלואים ביטחוניים ומשפחותיהם ולאפשר קיום ביקורי משפחות מהגדה המערבית ורצועת עזה נוכח התחלואה הנמוכה ושיעור המחוסנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.06.2021
המוקד בפנייה דחופה לשב"ס: יש לשים קץ לנתק הגמור והמתמשך בין כלואים ביטחוניים ומשפחותיהם ולאפשר קיום ביקורי משפחות מהגדה המערבית ורצועת עזה נוכח התחלואה הנמוכה ושיעור המחוסנים
המוקד בפנייה דחופה לשב"ס: יש לשים קץ לנתק הגמור והמתמשך בין כלואים ביטחוניים ומשפחותיהם ולאפשר קיום ביקורי משפחות מהגדה המערבית ורצועת עזה נוכח התחלואה הנמוכה ושיעור המחוסנים
מאז פרצה מגפת הקורונה, למעלה מ-4000 פלסטינים תושבי השטחים הכבושים המוחזקים בבתי הכלא בישראל ומסווגים ככלואים "ביטחוניים", נמצאים בנתק כמעט מוחלט מהעולם החיצון ובייחוד ממשפחותיהם, דבר המהווה פגיעה קיצונית בזכותם לחיי משפחה. ביקורי משפחות מעזה אינם מתקיימים מאז החל משבר הקורונה, ואלו מהגדה המערבית אינם מתקיימים ברציפות מאז דצמבר (וקודם לכן, התקיימו באופן חלקי ביותר בהפוגות שבין הסגרים שהוטלו במסגרת המשבר). כל עוד לא מתקיימים הביקורים, קטינים המסווגים כ"ביטחוניים" זכאים לערוך שיחת טלפון בת עשר דקות עם משפחתם מדי שבועיים (לפחות במוצהר). לעומת זאת, על אף הנתק הממושך ממשפחותיהם, למבוגרים המסווגים כ"ביטחוניים" הותר לקיים רק שיחה אחת ויחידה במהלך חודש הרמדאן של שנה זו ושל השנה הקודמת.

ביום 7.6.2021 פנה המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר (שב"ס) בדרישה לאפשר לאלפי הכלואים ה"ביטחוניים" אשר הינם תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה לקבל ביקורים מבני משפחותיהם. המוקד ציין כי אי ההחזרה הגורפת של ביקורי המשפחות נובעת ישירות מהחזקתם הבלתי חוקית של הכלואים בשטחי ישראל, ומהווה הפרה בוטה של התחייבות ישראל בפני בית המשפט (בג"ץ 2690/09) לאפשר ביקורי קרובים כחלק מזכותם של הכלואים לחיי משפחה. המוקד אף ציין כי במסגרת העתירה בה אושר מתן שיחת הטלפון לרגל חודש הרמדאן, הבהיר בג"ץ כי על רשויות הכלא להמשיך ולהיערך לקבלת החלטות בהמשך, לרבות בעניין החזרת הביקורים, בהתאם לנסיבות המשתנות.

נוכח העובדה כי התחלואה ירדה באופן ניכר בישראל, בגדה ואף ברצועה, ולנוכח העובדה שרבים מבני המשפחות כבר חלו בקורונה או חוסנו נגדה, ובמקביל חוסן הרוב המכריע של הכלואים, אין מקום להמשיך ולמנוע באופן גורף ביקורי משפחות, כתב המוקד. יש לנקוט בעניין בצעדים מידתיים שיחליפו את המניעה הגורפת, בדומה לצעדים הננקטים כלפי מבקרים זרים המבקשים להיכנס לישראל או למדינות זרות.

עוד ציין המוקד, כי לא ברור מהו מקור ההסמכה מכוחו הוחלט להמשיך ולמנוע קיום ביקורי משפחה לאוכלוסיית כלואים זו, וזאת נוכח פקיעתן לפני כשנה של תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר) התש"ף-2020.

* ביום 6.7.2021 חודשו הביקורים בבתי הכלא עבור בני משפחה מחוסנים או מחלימים. מענה השב"ס בעניין התקבל יומיים לאחר מכן.
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאז פרצה מגפת הקורונה, למעלה מ-4000 פלסטינים תושבי השטחים הכבושים המוחזקים בבתי הכלא בישראל ומסווגים ככלואים "ביטחוניים", נמצאים בנתק כמעט מוחלט מהעולם החיצון ובייחוד ממשפחותיהם, דבר המהווה פגיעה קיצונית בזכותם לחיי משפחה. ביקורי משפחות מעזה אינם מתקיימים מאז החל משבר הקורונה, ואלו מהגדה המערבית אינם מתקיימים ברציפות מאז דצמבר (וקודם לכן, התקיימו באופן חלקי ביותר בהפוגות שבין הסגרים שהוטלו במסגרת המשבר). כל עוד לא מתקיימים הביקורים, קטינים המסווגים כ"ביטחוניים" זכאים לערוך שיחת טלפון בת עשר דקות עם משפחתם מדי שבועיים (לפחות במוצהר). לעומת זאת, על אף הנתק הממושך ממשפחותיהם, למבוגרים המסווגים כ"ביטחוניים" הותר לקיים רק שיחה אחת ויחידה במהלך חודש הרמדאן של שנה זו ושל השנה הקודמת.

ביום 7.6.2021 פנה המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר (שב"ס) בדרישה לאפשר לאלפי הכלואים ה"ביטחוניים" אשר הינם תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה לקבל ביקורים מבני משפחותיהם. המוקד ציין כי אי ההחזרה הגורפת של ביקורי המשפחות נובעת ישירות מהחזקתם הבלתי חוקית של הכלואים בשטחי ישראל, ומהווה הפרה בוטה של התחייבות ישראל בפני בית המשפט (בג"ץ 2690/09) לאפשר ביקורי קרובים כחלק מזכותם של הכלואים לחיי משפחה. המוקד אף ציין כי במסגרת העתירה בה אושר מתן שיחת הטלפון לרגל חודש הרמדאן, הבהיר בג"ץ כי על רשויות הכלא להמשיך ולהיערך לקבלת החלטות בהמשך, לרבות בעניין החזרת הביקורים, בהתאם לנסיבות המשתנות.

נוכח העובדה כי התחלואה ירדה באופן ניכר בישראל, בגדה ואף ברצועה, ולנוכח העובדה שרבים מבני המשפחות כבר חלו בקורונה או חוסנו נגדה, ובמקביל חוסן הרוב המכריע של הכלואים, אין מקום להמשיך ולמנוע באופן גורף ביקורי משפחות, כתב המוקד. יש לנקוט בעניין בצעדים מידתיים שיחליפו את המניעה הגורפת, בדומה לצעדים הננקטים כלפי מבקרים זרים המבקשים להיכנס לישראל או למדינות זרות.

עוד ציין המוקד, כי לא ברור מהו מקור ההסמכה מכוחו הוחלט להמשיך ולמנוע קיום ביקורי משפחה לאוכלוסיית כלואים זו, וזאת נוכח פקיעתן לפני כשנה של תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר) התש"ף-2020.

* ביום 6.7.2021 חודשו הביקורים בבתי הכלא עבור בני משפחה מחוסנים או מחלימים. מענה השב"ס בעניין התקבל יומיים לאחר מכן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות