על אף שביקורי המשפחות אינם צפויים להתחדש בקרוב: המדינה תאפשר לכלואים "ביטחוניים" רק שיחת טלפון אחת בת חמש דקות במהלך הרמדאן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.04.2021
על אף שביקורי המשפחות אינם צפויים להתחדש בקרוב: המדינה תאפשר לכלואים "ביטחוניים" רק שיחת טלפון אחת בת חמש דקות במהלך הרמדאן
על אף שביקורי המשפחות אינם צפויים להתחדש בקרוב: המדינה תאפשר לכלואים "ביטחוניים" רק שיחת טלפון אחת בת חמש דקות במהלך הרמדאן
מאז פרצה מגפת הקורונה, אלפי פלסטינים תושבי השטחים הכבושים המוחזקים בבתי הכלא בישראל ומסווגים ככלואים "ביטחוניים", נמצאים בנתק כמעט מוחלט מהעולם החיצון ובייחוד ממשפחותיהם, דבר המהווה פגיעה קשה ביותר בזכותם לחיי משפחה. זאת משום שישראל עומדת בסירובה לאפשר להם לשוחח עם משפחותיהם באמצעות הטלפון, על אף שהללו אינן יכולות לבקרם מתוקף הגבלות התנועה השונות שמוטלות בשל מגפת הקורונה ועל אף שחידוש הביקורים אינו נראה באופק. הביקורים מעזה אינם מתקיימים מאז החל משבר הקורונה, ואלו מהגדה המערבית אינם מתקיימים ברציפות מאז דצמבר, וקודם לכן, התקיימו באופן חלקי ביותר בהפוגות שבין הסגרים שהוטלו במסגרת המשבר. כל עוד לא מתקיימים הביקורים, רק קטינים המסווגים כ"ביטחוניים" זכאים לערוך שיחת טלפון בת עשר דקות עם משפחתם מדי שבועיים – לפחות במוצהר – מתוקף התחייבות המדינה שניתנה במסגרת עתירה שהגישו המוקד וארגונים נוספים במרץ 2020.

בדצמבר 2020, הגישו העותרים עתירה מתוקנת בדרישה לאפשר לאוכלוסיית הכלואים הביטחוניים לקיים קשר טלפוני – ובתדירות מספקת – עם בני משפחותיהם כל עוד נמנעים הביקורים בשל מגפת הקורונה. בתגובתה מיום 1.3.2021, טענה המדינה כי יש לדחות את העתירה על הסף ולגופה, בין היתר, משום שקיים סעד חלופי של הגשת עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי, וכן משום שאין מקום לקביעת הסדר גורף כנדרש בעתירה, שכן גם בתקופת משבר הקורונה, "המסוכנות הנשקפת לביטחון המדינה הגלומה בקשר של אסירים הביטחוניים עם החוץ אינה פגה". בנוסף, נמסר כי הוחלט לאפשר שיחה טלפונית חד-פעמית לאסירים ביטחוניים המוחזקים במתקן רפואי של שב"ס ולאסירות ביטחוניות. כמו כן, בהודעה מעדכנת מיום 5.4.2021, מסרה המדינה כי הוחלט לאפשר במהלך חודש הרמדאן של השנה הזו, שיחה טלפונית חד-פעמית "לעצורים ואסירים ביטחוניים בגירים, שאינם מקבלים ביקורי משפחות כאמור, ואשר יבקשו כן..." (ולמעט לגבי עצורים ביטחוניים המצויים בחקירה ואסירים ביטחוניים תושבי עזה המשתייכים לחמאס, אשר אינם רשאים לקבל ביקורים ככלל).

בדיון שהתקיים בעתירה ביום 7.4.2021, שבו והדגישו שופטי ההרכב כי המצב דינאמי ומשתנה תדיר, וכי "לנקודת הזמן הזו ניתן מענה לעניין". הארגונים העותרים טענו, כי המדינה לא מציעה כל פיתרון של ממש אלא רק "זורקת עצם" בדמות שיחת חג, וכי בפועל, ברמדאן שעבר, במסגרת התחייבות דומה, רק לכעשרה אחוז מהכלואים ניתנה האפשרות לשוחח עם משפחתם כמובטח. לכך, השיב השופט פוגלמן כי אסיר שלא יקבל את השיחה המובטחת, יוכל לפנות בעתירת אסיר.

בתום הדיון, נמחקה העתירה בהסכמת העותרים, בעקבות לחצם של השופטים. בפסק הדין עוגנה התחייבותה של המדינה לאפשר שיחה טלפונית חד פעמית למרבית הכלואים הביטחוניים, וכן צוין כי "ראוי להערך כבר בשלב הנוכחי להמשך קבלת החלטות לתקופות הבאות, בכפוף כמובן לנתונים העדכניים בכל נקודת זמן".
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאז פרצה מגפת הקורונה, אלפי פלסטינים תושבי השטחים הכבושים המוחזקים בבתי הכלא בישראל ומסווגים ככלואים "ביטחוניים", נמצאים בנתק כמעט מוחלט מהעולם החיצון ובייחוד ממשפחותיהם, דבר המהווה פגיעה קשה ביותר בזכותם לחיי משפחה. זאת משום שישראל עומדת בסירובה לאפשר להם לשוחח עם משפחותיהם באמצעות הטלפון, על אף שהללו אינן יכולות לבקרם מתוקף הגבלות התנועה השונות שמוטלות בשל מגפת הקורונה ועל אף שחידוש הביקורים אינו נראה באופק. הביקורים מעזה אינם מתקיימים מאז החל משבר הקורונה, ואלו מהגדה המערבית אינם מתקיימים ברציפות מאז דצמבר, וקודם לכן, התקיימו באופן חלקי ביותר בהפוגות שבין הסגרים שהוטלו במסגרת המשבר. כל עוד לא מתקיימים הביקורים, רק קטינים המסווגים כ"ביטחוניים" זכאים לערוך שיחת טלפון בת עשר דקות עם משפחתם מדי שבועיים – לפחות במוצהר – מתוקף התחייבות המדינה שניתנה במסגרת עתירה שהגישו המוקד וארגונים נוספים במרץ 2020.

בדצמבר 2020, הגישו העותרים עתירה מתוקנת בדרישה לאפשר לאוכלוסיית הכלואים הביטחוניים לקיים קשר טלפוני – ובתדירות מספקת – עם בני משפחותיהם כל עוד נמנעים הביקורים בשל מגפת הקורונה. בתגובתה מיום 1.3.2021, טענה המדינה כי יש לדחות את העתירה על הסף ולגופה, בין היתר, משום שקיים סעד חלופי של הגשת עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי, וכן משום שאין מקום לקביעת הסדר גורף כנדרש בעתירה, שכן גם בתקופת משבר הקורונה, "המסוכנות הנשקפת לביטחון המדינה הגלומה בקשר של אסירים הביטחוניים עם החוץ אינה פגה". בנוסף, נמסר כי הוחלט לאפשר שיחה טלפונית חד-פעמית לאסירים ביטחוניים המוחזקים במתקן רפואי של שב"ס ולאסירות ביטחוניות. כמו כן, בהודעה מעדכנת מיום 5.4.2021, מסרה המדינה כי הוחלט לאפשר במהלך חודש הרמדאן של השנה הזו, שיחה טלפונית חד-פעמית "לעצורים ואסירים ביטחוניים בגירים, שאינם מקבלים ביקורי משפחות כאמור, ואשר יבקשו כן..." (ולמעט לגבי עצורים ביטחוניים המצויים בחקירה ואסירים ביטחוניים תושבי עזה המשתייכים לחמאס, אשר אינם רשאים לקבל ביקורים ככלל).

בדיון שהתקיים בעתירה ביום 7.4.2021, שבו והדגישו שופטי ההרכב כי המצב דינאמי ומשתנה תדיר, וכי "לנקודת הזמן הזו ניתן מענה לעניין". הארגונים העותרים טענו, כי המדינה לא מציעה כל פיתרון של ממש אלא רק "זורקת עצם" בדמות שיחת חג, וכי בפועל, ברמדאן שעבר, במסגרת התחייבות דומה, רק לכעשרה אחוז מהכלואים ניתנה האפשרות לשוחח עם משפחתם כמובטח. לכך, השיב השופט פוגלמן כי אסיר שלא יקבל את השיחה המובטחת, יוכל לפנות בעתירת אסיר.

בתום הדיון, נמחקה העתירה בהסכמת העותרים, בעקבות לחצם של השופטים. בפסק הדין עוגנה התחייבותה של המדינה לאפשר שיחה טלפונית חד פעמית למרבית הכלואים הביטחוניים, וכן צוין כי "ראוי להערך כבר בשלב הנוכחי להמשך קבלת החלטות לתקופות הבאות, בכפוף כמובן לנתונים העדכניים בכל נקודת זמן".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות