המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבג"ץ: חיוני לאפשר לאסירים פלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם משפחותיהם בתקופת הקורונה, שעה שנמנע קיומם של ביקורים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.12.2020
המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבג"ץ: חיוני לאפשר לאסירים פלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם משפחותיהם בתקופת הקורונה, שעה שנמנע קיומם של ביקורים
המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבג"ץ: חיוני לאפשר לאסירים פלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם משפחותיהם בתקופת הקורונה, שעה שנמנע קיומם של ביקורים
ביום 30.12.2020 הגיש המוקד להגנת הפרט – בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים, הורים נגד מעצרי ילדים, מרכז אל מיזאן לזכויות אדם, עדאלה ורופאים לזכויות אדם - ישראל – עתירה לבג"ץ בדרישה לאפשר לכלל הכלואים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים, בגירים וקטינים כאחד, לקיים קשר טלפוני – ובתדירות מספקת – עם בני משפחותיהם במהלך תקופת התפרצות נגיף הקורונה.

עוד דרשו הארגונים בעתירה כי ייקבע הסדר המאפשר לכל כלוא אשר אובחן כחיובי לנגיף הקורונה או אשר היה במגע עם חולה מאומת, לשוחח עם בני משפחתו באופן תדיר, ועד לסיום תקופת המחלה, על מנת לעדכנם במצבו הבריאותי. כסעד שלישי ביקשו העותרים כי ייקבע הסדר המאפשר לקטינים בכלל, ובפרט כאלה הנמצאים בבידוד, לשוחח בתדירות סבירה עם בני משפחותיהם, ובדומה לתדירות המתאפשרת במסגרת "הפיילוט" בכלא "דמון".

המדובר בעתירה מתוקנת, שהוגשה בהתאם להחלטת בג"ץ מיום 1.12.2020, אשר קבע כי בשל השינויים העובדתיים והמשפטיים שהתחוללו מאז הוגשה העתירה המקורית במרץ 2020, סמוך לאחר פרוץ המגפה, יש לאפשר לעותרים להגיש את העתירה מחדש "ביחס לאפשרות כי לאסירים ולעצורים ביטחוניים, אשר היו זכאים לקבל ביקורי משפחות, אך הדבר נמנע מהם כתוצאה מהגבלות שונות שהוטלו בשל התפשטות נגיף הקורונה, [למען] תוסדר חלופה של קיום קשר טלפוני עם אותם בני משפחה".

בעתירה המתוקנת שב והדגיש המוקד, כי המדובר בזכותם של הכלואים לקשר מינימאלי עם בני משפחה בזמן משבר הקורונה – הנמשך זה למעלה מתשעה חודשים וסופו אינו נראה לעין – ועל הרקע של הפסקת ביקורי המשפחה בגינו. עוד ציין המוקד, כי "מצב החירום הביא עימו שינויים קשים שפוגעים בצורה אנושה בזכויות חוקתיות של הכלואים ובעיקרון טובת הילד".

יצוין כי בעקבות העתירה המקורית, עדכנה המדינה כי קטינים פלסטינים המוחזקים בכלא הישראלי יוכלו לשוחח עם משפחותיהם אחת לשבועיים כל עוד נמשך מצב החירום בשל מגפת הקורונה, ובית המשפט עיגן זאת בהחלטה מיום 2.4.2020. ואולם, נראה כי פעמים רבות, בפועל, לא התאפשר לקטינים כלואים לשוחח עם משפחותיהם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 30.12.2020 הגיש המוקד להגנת הפרט – בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים, הורים נגד מעצרי ילדים, מרכז אל מיזאן לזכויות אדם, עדאלה ורופאים לזכויות אדם - ישראל – עתירה לבג"ץ בדרישה לאפשר לכלל הכלואים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים, בגירים וקטינים כאחד, לקיים קשר טלפוני – ובתדירות מספקת – עם בני משפחותיהם במהלך תקופת התפרצות נגיף הקורונה.

עוד דרשו הארגונים בעתירה כי ייקבע הסדר המאפשר לכל כלוא אשר אובחן כחיובי לנגיף הקורונה או אשר היה במגע עם חולה מאומת, לשוחח עם בני משפחתו באופן תדיר, ועד לסיום תקופת המחלה, על מנת לעדכנם במצבו הבריאותי. כסעד שלישי ביקשו העותרים כי ייקבע הסדר המאפשר לקטינים בכלל, ובפרט כאלה הנמצאים בבידוד, לשוחח בתדירות סבירה עם בני משפחותיהם, ובדומה לתדירות המתאפשרת במסגרת "הפיילוט" בכלא "דמון".

המדובר בעתירה מתוקנת, שהוגשה בהתאם להחלטת בג"ץ מיום 1.12.2020, אשר קבע כי בשל השינויים העובדתיים והמשפטיים שהתחוללו מאז הוגשה העתירה המקורית במרץ 2020, סמוך לאחר פרוץ המגפה, יש לאפשר לעותרים להגיש את העתירה מחדש "ביחס לאפשרות כי לאסירים ולעצורים ביטחוניים, אשר היו זכאים לקבל ביקורי משפחות, אך הדבר נמנע מהם כתוצאה מהגבלות שונות שהוטלו בשל התפשטות נגיף הקורונה, [למען] תוסדר חלופה של קיום קשר טלפוני עם אותם בני משפחה".

בעתירה המתוקנת שב והדגיש המוקד, כי המדובר בזכותם של הכלואים לקשר מינימאלי עם בני משפחה בזמן משבר הקורונה – הנמשך זה למעלה מתשעה חודשים וסופו אינו נראה לעין – ועל הרקע של הפסקת ביקורי המשפחה בגינו. עוד ציין המוקד, כי "מצב החירום הביא עימו שינויים קשים שפוגעים בצורה אנושה בזכויות חוקתיות של הכלואים ובעיקרון טובת הילד".

יצוין כי בעקבות העתירה המקורית, עדכנה המדינה כי קטינים פלסטינים המוחזקים בכלא הישראלי יוכלו לשוחח עם משפחותיהם אחת לשבועיים כל עוד נמשך מצב החירום בשל מגפת הקורונה, ובית המשפט עיגן זאת בהחלטה מיום 2.4.2020. ואולם, נראה כי פעמים רבות, בפועל, לא התאפשר לקטינים כלואים לשוחח עם משפחותיהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות