המוקד להגנת הפרט - חוות דעת בדבר מצב העיבוד ממערב לגדר ההפרדה באזור נזלת עיסא - קפין (נספח לתשובת העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיבים בבג"ץ 3571/20)
חזרה לעמוד הקודם
29.09.2021|מסמכים אחרים|חוות דעת

חוות דעת בדבר מצב העיבוד ממערב לגדר ההפרדה באזור נזלת עיסא - קפין (נספח לתשובת העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיבים בבג"ץ 3571/20)