המוקד להגנת הפרט - חוות דעת ביטחונית לעתירה בעניין תוואי 'מכשול הביטחון' במרחב כפין שבאזור יהודה ושומרון
חזרה לעמוד הקודם
22.03.2020|מסמכים אחרים|חוות דעת

חוות דעת ביטחונית לעתירה בעניין תוואי 'מכשול הביטחון' במרחב כפין שבאזור יהודה ושומרון