המוקד להגנת הפרט - הנדון: חקירת קטינים במתקני חקירה של שירות הביטחון הכללי - מענה משרד המשפטים
חזרה לעמוד הקודם
09.02.2021|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: חקירת קטינים במתקני חקירה של שירות הביטחון הכללי - מענה משרד המשפטים