עתירה לבג"ץ בדרישה לחקירה מחודשת של תלונתו של קטין פלסטיני לגבי מעצרו האלים על ידי כוח מג"ב לפני למעלה משנתיים: במקביל, הגיש המוקד ערר לממונה על המבת"ן בדרישה דומה לגבי חקירתו האכזרית של הנער על ידי השב"כ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.02.2022
עתירה לבג"ץ בדרישה לחקירה מחודשת של תלונתו של קטין פלסטיני לגבי מעצרו האלים על ידי כוח מג"ב לפני למעלה משנתיים: במקביל, הגיש המוקד ערר לממונה על המבת"ן בדרישה דומה לגבי חקירתו האכזרית של הנער על ידי השב"כ
עתירה לבג"ץ בדרישה לחקירה מחודשת של תלונתו של קטין פלסטיני לגבי מעצרו האלים על ידי כוח מג"ב לפני למעלה משנתיים: במקביל, הגיש המוקד ערר לממונה על המבת"ן בדרישה דומה לגבי חקירתו האכזרית של הנער על ידי השב"כ

מדי שנה נעצרים מאות נערים פלסטינים בגדה המערבית מביתם בשעות הקטנות של הלילה, ונלקחים לחקירה כשהם אזוקים ומכוסי עיניים. מעצרים ליליים משמשים את כוחות הביטחון כברירת המחדל לצורך הבאת קטינים פלסטינים לחקירה, והם מבוצעים תוך הפרה נרחבת של זכויות הנערים, ולא פעם אף מלווים באלימות קשה מצדם של כוחות הביטחון. כך במקרה שלהלן, אשר בו, באופן נדיר ומעורר הערכה, הנפגע, שכבר הגיע לבגרות, ממשיך ודורש מזה כשנתיים שיעשה עמו צדק ונאבק בסיוע המוקד להגנת הפרט כדי להביא לענישת אנשי כוחות ביטחון שנהגו כלפיו באלימות קשה ואכזרית.

ביום 1.9.2019 באישון לילה, פרצו שוטרי מג"ב לביתו שבג'נין של ח.א. בן ה-17, הכו אותו ולקחו אותו למעצר, מבלי שאפשרו לו להיפרד מהוריו ואחיו. הוא נאזק באופן מכאיב, ובקשותיו לרופף את האזיקים נענו בקללות ואף מכות. בהגיעו למתקן החקירה, הוא הושם בצינוק לבדו, בקור עז שנשב ממזגן ועם מזרון ללא בסיס ושמיכה יחידה. רק לאחר למעלה מיממה, בצהרי יום המחרת, הוצא ח.א. מהצינוק ונלקח לחקירה. זאת, מבלי שהובהרו לו זכויותיו, מבלי שניתנה לו אפשרות להתייעץ עם עורך דין, ובלי שנכח בחקירה אחד מהוריו. ח.א. היה נתון לחקירת שב"כ במשך כשבוע ברציפות, כשהוא אזוק לאחור. בסוף כל סבב חקירה הוא הוחזר לצינוק, שם שהה לבדו רוב שעות היממה, מנותק כליל מכל קשר אנושי למעט חוקרים וסוהרים. לאורך השבוע לא איפשרו לו להתקלח אלא רק ביום האחרון. זאת ועוד. בחקירה האחרונה באותו רצף, לא רק שהחוקר צעק עליו אלא גם איים לירות בו. למחרת הוא נשלח למקום אחר, שם הוחזק במשך יומיים במחיצת מדובבים – כפי שהבהיר לו החוקר לאחר שהוחזר למתקן החקירה. לאחר יומיים נוספים במתקן הוא הועבר לכלא מגידו.

המוקד הגיש לצבא תלונה בשמו, וזו הועברה לידי מח"ש משהתברר כי הכוח העוצר השתייך למג"ב. בתלונה הבהיר המוקד כי מדובר בתופעה חוזרת של אלימות בעת המעצר וההעברה. באוגוסט 2020 הודיעה מח"ש למוקד כי התיק נסגר משום ש"נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות פתיחה בחקירה, שכן מדובר באירוע אשר ההליך הפלילי איננו מהווה מסגרת מתאימה לבירורו". בדצמבר 2020 הגיש המוקד ערר למח"ש על סגירת התיק, וטען כי מחומרי החקירה אותם קיבל ובחן עולה, בין היתר, כי לא נעשה מאמץ כלשהו ליצור קשר ולגבות עדויות מהשוטרים שעצרו את הנער וליווהו למתקן החקירה.  הערר הועבר ממח"ש למחלקת העררים בפרקליטות המדינה, וזו דחתה את הערר לאחר כשנה, ביום 27.12.2021.

משכך, ביום 10.2.2022 עתר המוקד לבג"ץ נגד המחלקה לחקירות שוטרים, מחלקת העררים בפרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה ומשטרת ישראל, בטענה כי סגירת תיק החקירה במקרה זה הינה בלתי סבירה ודינה להתבטל, בייחוד נוכח העובדה שמדובר בתלונתו של קטין לגבי יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל על ידי שוטרים. המוקד דרש כי המשיבים יבהירו מדוע נמנעו מלבצע פעולות חקירה בסיסיות בטרם קיבלו החלטה לסגור את התיק, ומדוע לא הפעילו את סמכותם המתחייבת על פי דין לחקור במהירות וביעילות את תלונת הנער. המוקד טען כי התמשכות הליכי החקירה מעלה חשד שהחוקרים אינם מתייחסים ברצינות ראויה לחקירת חשדות שכאלה, ובכך מביאים לסיכול האפשרות לניהול חקירה אפקטיבית. 

במקביל, ביום 6.2.2022 שלח המוקד ערר לממונה על היחידה לבירור תלונות נחקרים (מבת"ן) במשרד המשפטים על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה לגבי חקירתו של הנער בשב"כ, אשר מתצהירו עלה כי נעשה במהלכה שימוש באמצעי חקירה אסורים, וכי נהגו בו – כבמקרים אחרים של חקירת קטינים – כאילו היה נחקר בגיר. גם הערר מבוסס על עיונו של המוקד בחומרי החקירה – החלקיים ביותר – שנמסרו לו מהמבת"ן, מהם עלו בבירור מספר כשלים מובנים, מושרשים ומערכתיים המשליכים על עצם היכולת לבדוק כראוי תלונות שכאלה.

עוד יצוין כי התלונה בשמו של הנער מפברואר 2020 הוגשה במתכונת של תלונת רוחב על אופן חקירתם הפסול של קטינים על ידי השב"כ. בנובמבר 2020, במענה לתלונה קודמת דומה שהגיש המוקד בשמו של קטין אחר, נמסר מהממונה על המבת"ן כי טענות הרוחב של המוקד הופנו למחלקה למשפט פלילי באגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. ביום 9.2.2021 השיבה המחלקה למשפט פלילי כי לא נמצא מקום לטיפול בנושא.

הדפסה הדפסה
שיתוף

מדי שנה נעצרים מאות נערים פלסטינים בגדה המערבית מביתם בשעות הקטנות של הלילה, ונלקחים לחקירה כשהם אזוקים ומכוסי עיניים. מעצרים ליליים משמשים את כוחות הביטחון כברירת המחדל לצורך הבאת קטינים פלסטינים לחקירה, והם מבוצעים תוך הפרה נרחבת של זכויות הנערים, ולא פעם אף מלווים באלימות קשה מצדם של כוחות הביטחון. כך במקרה שלהלן, אשר בו, באופן נדיר ומעורר הערכה, הנפגע, שכבר הגיע לבגרות, ממשיך ודורש מזה כשנתיים שיעשה עמו צדק ונאבק בסיוע המוקד להגנת הפרט כדי להביא לענישת אנשי כוחות ביטחון שנהגו כלפיו באלימות קשה ואכזרית.

ביום 1.9.2019 באישון לילה, פרצו שוטרי מג"ב לביתו שבג'נין של ח.א. בן ה-17, הכו אותו ולקחו אותו למעצר, מבלי שאפשרו לו להיפרד מהוריו ואחיו. הוא נאזק באופן מכאיב, ובקשותיו לרופף את האזיקים נענו בקללות ואף מכות. בהגיעו למתקן החקירה, הוא הושם בצינוק לבדו, בקור עז שנשב ממזגן ועם מזרון ללא בסיס ושמיכה יחידה. רק לאחר למעלה מיממה, בצהרי יום המחרת, הוצא ח.א. מהצינוק ונלקח לחקירה. זאת, מבלי שהובהרו לו זכויותיו, מבלי שניתנה לו אפשרות להתייעץ עם עורך דין, ובלי שנכח בחקירה אחד מהוריו. ח.א. היה נתון לחקירת שב"כ במשך כשבוע ברציפות, כשהוא אזוק לאחור. בסוף כל סבב חקירה הוא הוחזר לצינוק, שם שהה לבדו רוב שעות היממה, מנותק כליל מכל קשר אנושי למעט חוקרים וסוהרים. לאורך השבוע לא איפשרו לו להתקלח אלא רק ביום האחרון. זאת ועוד. בחקירה האחרונה באותו רצף, לא רק שהחוקר צעק עליו אלא גם איים לירות בו. למחרת הוא נשלח למקום אחר, שם הוחזק במשך יומיים במחיצת מדובבים – כפי שהבהיר לו החוקר לאחר שהוחזר למתקן החקירה. לאחר יומיים נוספים במתקן הוא הועבר לכלא מגידו.

המוקד הגיש לצבא תלונה בשמו, וזו הועברה לידי מח"ש משהתברר כי הכוח העוצר השתייך למג"ב. בתלונה הבהיר המוקד כי מדובר בתופעה חוזרת של אלימות בעת המעצר וההעברה. באוגוסט 2020 הודיעה מח"ש למוקד כי התיק נסגר משום ש"נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות פתיחה בחקירה, שכן מדובר באירוע אשר ההליך הפלילי איננו מהווה מסגרת מתאימה לבירורו". בדצמבר 2020 הגיש המוקד ערר למח"ש על סגירת התיק, וטען כי מחומרי החקירה אותם קיבל ובחן עולה, בין היתר, כי לא נעשה מאמץ כלשהו ליצור קשר ולגבות עדויות מהשוטרים שעצרו את הנער וליווהו למתקן החקירה.  הערר הועבר ממח"ש למחלקת העררים בפרקליטות המדינה, וזו דחתה את הערר לאחר כשנה, ביום 27.12.2021.

משכך, ביום 10.2.2022 עתר המוקד לבג"ץ נגד המחלקה לחקירות שוטרים, מחלקת העררים בפרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה ומשטרת ישראל, בטענה כי סגירת תיק החקירה במקרה זה הינה בלתי סבירה ודינה להתבטל, בייחוד נוכח העובדה שמדובר בתלונתו של קטין לגבי יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל על ידי שוטרים. המוקד דרש כי המשיבים יבהירו מדוע נמנעו מלבצע פעולות חקירה בסיסיות בטרם קיבלו החלטה לסגור את התיק, ומדוע לא הפעילו את סמכותם המתחייבת על פי דין לחקור במהירות וביעילות את תלונת הנער. המוקד טען כי התמשכות הליכי החקירה מעלה חשד שהחוקרים אינם מתייחסים ברצינות ראויה לחקירת חשדות שכאלה, ובכך מביאים לסיכול האפשרות לניהול חקירה אפקטיבית. 

במקביל, ביום 6.2.2022 שלח המוקד ערר לממונה על היחידה לבירור תלונות נחקרים (מבת"ן) במשרד המשפטים על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה לגבי חקירתו של הנער בשב"כ, אשר מתצהירו עלה כי נעשה במהלכה שימוש באמצעי חקירה אסורים, וכי נהגו בו – כבמקרים אחרים של חקירת קטינים – כאילו היה נחקר בגיר. גם הערר מבוסס על עיונו של המוקד בחומרי החקירה – החלקיים ביותר – שנמסרו לו מהמבת"ן, מהם עלו בבירור מספר כשלים מובנים, מושרשים ומערכתיים המשליכים על עצם היכולת לבדוק כראוי תלונות שכאלה.

עוד יצוין כי התלונה בשמו של הנער מפברואר 2020 הוגשה במתכונת של תלונת רוחב על אופן חקירתם הפסול של קטינים על ידי השב"כ. בנובמבר 2020, במענה לתלונה קודמת דומה שהגיש המוקד בשמו של קטין אחר, נמסר מהממונה על המבת"ן כי טענות הרוחב של המוקד הופנו למחלקה למשפט פלילי באגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. ביום 9.2.2021 השיבה המחלקה למשפט פלילי כי לא נמצא מקום לטיפול בנושא.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות