המוקד להגנת הפרט - התעמרות בקטינים בחקירות שב"כ במתקן חקירות פתח תקווה – תלונות ליחידה לבירור תלונות נחקרים
חזרה לעמוד הקודם
05.03.2019

התעמרות בקטינים בחקירות שב"כ במתקן חקירות פתח תקווה – תלונות ליחידה לבירור תלונות נחקרים

זו השנה השלישית שהמוקד להגנת הפרט מייחד מאמצים לבחינת שגרת המעצרים והחקירות של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית, אשר מאות מהם נעצרים מדי שנה על ידי כוחות הביטחון. באפריל 2018 פרסם המוקד דו"ח בשם "ילדות אזוקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית", המבוסס על 29 תצהירים שנגבו מקטינים שנעצרו בשנת 2017. בדו"ח פירט המוקד אודות הפרת הזכויות השיטתית העולה מתצהירים אלה, למן המעצר האלים והטראומטי, עובר בתנאי המעצר הקשים וכלה בהפרת זכויותיהם בחקירה. המוקד מצוי עתה בעיצומו של סבב גביית תצהירים נוסף, מנערים שנעצרו בשנת 2018. תצהירים אחרונים אלה מאששים את ממצאיו הקשים של הדו"ח, ומעידים כי לא נעשה כל שינוי ממשי בשטח.

חלק בלתי נפרד מהמאבק בהתנהלות הפסולה במעצר ובחקירה, כלפי קטינים ובגירים כאחד, הוא הגשת תלונות לרשויות האמונות על כך על מנת להבטיח דין וחשבון. ברם, מטבע הדברים, נערים שנעצרו ונחקרו – בין אם שוחררו, או עודם מצויים במשמורת – אינם ששים להגיש תלונות, ומעדיפים שלא ליזום קשר עם הרשויות, הן בשל עצם הזעזוע שעברו, הן בשל חשש מהתנהגות נקמנית כלפיהם או כלפי בני משפחותיהם, והן בשל חוסר אמון במנגנוני הביקורת.

תלונות נגד אנשי שב"כ מוגשות למבת"ן – הגוף לבירור תלונות נחקרים – הפועל במסגרת משרד המשפטים למן שנת 2013, לאחר שבמשך שנים פעל במסגרת השב"כ עצמו, למרבה האבסורד. המבת"ן מוסמך לבחון "אירועים חריגים או תלונות להתנהגות בלתי ראויה" של אנשי שב"כ במהלך חקירות, ולהמליץ לממונה על המבת"ן – פרקליט בכיר במשרד המשפטים – "בדבר האמצעים הראויים להינקט כתוצאה מבירורים אלה". רק הממונה על המבת"ן מוסמך להכריע כי יש לפתוח בחקירה פלילית או לנקוט בצעדים כלשהם, לרבות "צעדים מערכתיים (דוגמת חידודים של נהלים, שינויים וכו')".

ואולם, מהנתונים הידועים, על אף שהוגשו למבת"ן מאות רבות של תלונות – בין היתר, על ידי המוקד, וכן, ובהיקף נרחב, על ידי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל – רק במקרה אחד נפתחה חקירה פלילית נגד עובד שב"כ, בנוגע לחקירה בהשתתפותו משנת 2015. מכאן עולה חשש כבד כי תרבות החסינות והטיוח שהתקיימו בשנים בהן פעל המבת"ן במסגרת השב"כ עודה מתקיימת עתה, וכי השינוי המוסדי לא הביא לשינוי המיוחל של פיקוח ונשיאה באחריות.

חרף מציאות עגומה זו, קורה שקטין מוצא לנכון לפנות בתלונה על שעבר בעת מעצרו וחקירתו. כך, מבין הנערים תושבי הגדה המערבית מהם גבה המוקד תצהירים בשנים האחרונות, שניים, אשר נחקרו במתקן החקירות של השב"כ בפתח תקווה, בחרו להגיש באמצעות המוקד תלונות למבת"ן. כאמור, הנערים מעידים על תופעות שחוזרות ונשנות ברבות מהעדויות שנאספו עד הלום. משכך, דרש המוקד מהמבת"ן לראות בפניותיהם תלונות רוחב, בתקווה שהנוהגים הפסולים יעלו לסדר היום, ותיערך בדיקה כוללת של התנהלות השב"כ בחקירות קטינים.

עדותו של מ.ו.ח., בן 17 בעת מעצרו (תיק המוקד 102705):
הנער נעצר לפנות בוקר ביום 1.3.2017 מביתו בכפר חיזמא. הוא הובא עוד באותו יום למתקן חקירות שב"כ בפתח תקווה.
 • מ.ו.ח. הוחזק במתקן החקירות בצינוק מלוכלך ומסריח במשך 12 ימים, כשהוא מצוי בבידוד גמור – בלא קשר עם הוריו, עורך דין, או מישהו בעולם החיצון, ואף ללא מגע עם עצירים אחרים – למעט חוקרי השב"כ וצוות המתקן. בסופי השבוע, לא התקיימו חקירות, אז היה בידודו טוטאלי עוד יותר.
"מאוד קשה להיות מבודד, בצינוק קטן, כשאתה לא יודע אם הזמן יום או לילה. אין עם מי לדבר. אלה היו הימים הקשים ביותר בחיי. שם אתה לא מצליח לישון. לא מצליח להירגע."
 • לא ניתנה לו האפשרות לשוחח עם משפחתו.
 • לא ניתנה לו הזכות להתייעץ עם עורך דין. רק ביום השישי למעצרו, בעת הדיון להארכת מעצר הוא פגש עורך דין, אך הלה רק שאל לפרטיו ולא נתן לו כל ייעוץ.
 • החקירה הראשונה החלה מיד עם הגיעו למתקן ללא שניתנה לו אפשרות להתפנות, לאכול או לשתות.
 • עם תחילת החקירה, אחד החוקרים מסר הסבר מטעה לגבי הזכות שלא לשתף פעולה בחקירה, ואמר שאם לא ידבר, המשמעות היא שהוא מסכים לדברי החוקר.
 • חקירות התקיימו מדי יום, למעט בימים שישי ושבת, על ידי מספר משתנה של חוקרים.
 • במהלך החקירות ידיו נאזקו מאחורי גבו, דבר שגרם לסבל רב ככל שהתארכה החקירה.
 • החוקרים קיללו את הנער בגסות; אחד נהג לירוק עליו.
"החוקרים... קיללו ודיברו אליי בגסות, קללות גסות. אחד מהם צעק לי בפנים כשחקר אותי ותוך כדי צעקות ירק לי כל הזמן בפנים. זה היה מגעיל."
 • באחת החקירות, תפס אחד החוקרים בצווארון החולצה של הנער, קירב את ראשו של הנער לראשו-שלו, והציע לנער, באופן מאיים, "לעבוד בניקיון" עבור גורמי הביטחון.
"אחד מהם תפס אותי בחניקה, ואמר 'מה דעתך להתחיל לעבוד אצלנו, ניתן לך לנקות ולעשות סדר'. זה היה מפחיד. לא מבין למה התכוון."
 • למיטב ידיעתו של הקטין, החקירה תועדה רק באמצעות רישום שערך החוקר.
 • במשך ארבעה ימים נמנעה מהנער האפשרות למקלחת ולהחלפת בגדים.
 • האוכל שקיבל במתקן החקירות היה כמעט ולא אכיל.

ביום 4.3.2018, הגיש המוקד תלונה למבת"ן בשמו של מ.ו.ח. המוקד תיאר את מהלך החקירה האינטנסיבי והממושך, שהותיר את הנער חסר ישע, מותש ושבור רוח, והפך אותו לחומר ביד חוקריו.

במענה ראשוני מיום 5.3.2018, התייחסה ראשת המבת"ן דאז לבקשה לבחון את התלונה כבחינת רוחב, באומרה, כי "ככל שבעקבות בחינה של עניין קונקרטי או מהצטברות של מספר תלונות קונקרטיות מתבררת קיומה של תופעה הדורשת את טיפולנו – העניין נבחן ומטופל".

ביום 3.5.2018 נמסר כי חוקר מיחידת המבת"ן פגש את הקטין וגבה ממנו עדות.

עד לזמן כתיבת שורות אלה – למעלה משנה מאז הוגשה התלונה – טרם התקבל מענה ענייני לגבי תוצאות הבדיקה.

עדותו של מ.כ.ח., בן 17 בעת מעצרו (תיק המוקד 105600):
מ.כ.ח., תושב מחנה הפליטים בלאטה, נפת שכם, נעצר ביום 29.8.2018. הוא נחקר לראשונה כשבוע לאחר מעצרו, במתחם בית המשפט הצבאי "שומרון" (סאלם), ככל הנראה על ידי חוקר משטרה. לאחר שבוע נוסף הועבר למתקן החקירות בפתח תקווה.
 • מ.כ.ח. הוחזק במתקן החקירות במשך יומיים בבידוד, בצינוק מלוכלך ומצחין, "בגודל מזרון", כשאין לו קשר עם איש למעט חוקרי השב"כ וצוות המתקן.
 • לא התאפשר לו לשוחח עם משפחתו.
 • לא ניתנה לו הזכות להיוועץ בעורך דין, ולא הוסברו לו זכויותיו.
 • החקירה החלה מיד עם הגיעו למתקן ללא אפשרות להתפנות, לאכול או לשתות.
 • בחקירותיו נאלץ מ.כ.ח. לעמוד מול מספר משתנה של חוקרים, מאחד ועד שלושה.
 • במהלך החקירות, שכל אחת נמשכה מספר שעות, נאזקו ידיו מאחורי גבו, דבר שגרם לסבל רב ככל שהתארכה החקירה. בחקירה הראשונה גם רגליו נכבלו.
 • כשנלקח לחקירתו השנייה במתקן, העירו אותו בפתאומיות משנתו בצינוק, כך שנגרם לו בלבול בזמן ובמרחב.
 • חוקריו צעקו עליו והטיחו כלפיו קללות גסות.
 • חוקריו הפעילו כלפיו איומים קשים.
"החוקר צעק ודיבר על דברים זרים לי, רצה 'להלביש' לי דברים נוראיים. איים לעצור את אימא, אמר שאני הולך לגרום למותה. איים להרוס את בית המשפחה ולהשאיר אותם ברחוב ללא קורת גג."
 • האוכל שקיבל היה לא אכיל כמעט.
 • למיטב ידיעתו של הקטין, החקירה לא תועדה כלל.

ביום 2.1.2019 הגיש המוקד תלונה למבת"ן בשמו. בתלונה הבהיר המוקד, בין היתר, שהחזקה של קטין בתנאים כאלה ואופן החקירה הפסול הינם מערערים מאין כמוהם, וברי שתוצריה של חקירה כזו של קטין יהיו מפוקפקים ביותר. המוקד הוסיף, כי מכלול החקירה, ובייחוד האלימות המילולית והאיומים שהופנו כלפי הקטין, עולים כדי יחס בלתי אנושי ומשפיל. עד עתה טרם התקבל מענה ענייני כלשהו. המוקד ימשיך לעקוב אחר התנהלות המבת"ן בתיקים אלו.

* ביום 9.2.2021 התקבל מענה משרד המשפטים לטענות הרוחב של המוקד שהועלו במסגרת תלונתו של מ.ו.ח., לפיו לא נמצא מקום לטיפול בנושא. תלונותיהם של מ.ו.ח. ושל מ.כ.ח. נסגרו בימים 26.4.2020 ו-18.4.2021 בהתאמה. המוקד הגיב במכתב ביקורת נוקב על סגירת אחד התיקים אך לא המשיך בהליכים שכן המתלוננים לא היו מעוניינים בכך.