המוקד להגנת הפרט - לאחר מאבק ממושך: האחריות על בדיקת תלונות נחקרים נגד חוקרי שב"כ (מבת"ן) הועברה במלואה למשרד המשפטים
חזרה לעמוד הקודם
26.08.2013

לאחר מאבק ממושך: האחריות על בדיקת תלונות נחקרים נגד חוקרי שב"כ (מבת"ן) הועברה במלואה למשרד המשפטים

המבת"ן (מבקר תלונות נחקרים) הוא גוף לבחינת תלונות נגד חוקרי שב"כ שהוקם בשנת 1992, בעקבות פרשת קו 300 ודו"ח ועדת לנדוי. מאז הקמתו ועד שנת 2013 אויש התפקיד על ידי איש שב"כ, איבר מאיבריה של המערכת אותה עליו לחקור. כך, תלונה על איש שב"כ נבדקה על ידי המבת"ן, ודו"ח הבדיקה הועבר לממונה על המבת"ן במשרד המשפטים, שבחן אותו וקיבל החלטה סופית בעניין. עם השנים התברר כי מנגנון הבדיקה הפנימי לבדיקת התלונות יוצר תוצאה הפוכה למה שראוי – טיוח במקום פיקוח. המבת"ן והממונה עליו הביאו לסגירתן הגורפת של תלונות, ללא חקירה פלילית וללא העמדה לדין. כך למשל, בין השנים 2011-2001 הוגשו למבת"ן למעלה מ-650 תלונות על עינויים והתעללויות של חוקרי השב"כ. מתוך כל התלונות הללו, לא הועבר ולו מקרה אחד לחקירה פלילית.

באוגוסט 2010 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות תלונות על עינויים במהלך חקירות שב"כ, ולגבש נוהל לבדיקת תלונות כאלה אשר, בין השאר, ימנע התעלמות ממושכת מהן. בתגובה לעתירה הודיעה פרקליטות המדינה בינואר 2011 כי בדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר במלואה לאחריות משרד המשפטים.

בפברואר 2011 הצטרף המוקד לוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ולארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבג"ץ, בדרישה להורות ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד חוקרי שב"כ, בעקבות תלונותיהם של עשרה נחקרים פלסטינים. הארגונים טענו, כי ההליך הפנימי לבירור התלונות – העברת התלונה ל"בדיקה מקדמית" על ידי עובד שב"כ (המבת"ן) והממונה עליו במשרד המשפטים – אינו עומד בדרישות הדין הבינלאומי והישראלי; יוצר חסינות מלאה לחוקרי השב"כ; לוקה בחוסר סבירות קיצוני; פוגע בזכותם הבסיסית של הנפגעים להליך הוגן; ומרוקן מתוכן את האיסור המוחלט על עינויים. באוגוסט 2012 פרסם בית המשפט פסק דין חלקי בעתירה, בו ביקר בחריפות את תפקודו של מנגנון הבדיקה הפנימי וקבע, כי יש להעבירו מהשב"כ למשרד המשפטים. השופט אליקים רובינשטיין קבע, כי ראוי "שהביקורת לא תיעשה על-ידי מי ש'חב נאמנות מוסדית' לשב"כ". בנובמבר 2012 שבה וטענה המדינה כי משרד המשפטים פועל להעברת המבת"ן למשרד המשפטים, וכי כל הגורמים המטפלים בעניין "מודעים לדחיפות שבסיום [ה]הליך".

בפברואר 2013 קבע גם דו"ח ועדת טירקל, ועדה ציבורית שמינתה ממשלת ישראל, כי "יש פגמים חמורים באפקטיביות וביסודיות של החקירה [בתלונות נגד חוקרי שב"כ] וכן במהירות החקירה". הוועדה קבעה, כי הליקויים בהליך בדיקת התלונות נגד חוקרי שב"כ "מעוררים ספקות חמורים בדבר יכולתו של המבת"ן לנהל 'חקירה אפקטיבית'", והמליצה להעביר את האחריות לבדיקת תלונות נגד חוקרי השב"כ למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים. מדו"ח ועדת טירקל עלה עוד, כי כבר בנובמבר 2010 החליט היועץ המשפטי לממשלה כי המבת"ן לא יהיה עוד עובד השב"כ אלא עובד של משרד המשפטים.

ביוני 2013, הודיע משרד המשפטים כי המבת"ן הועבר למשרד המשפטים ולתפקיד מונתה אל"מ (מיל') ז'אנה מודזגברישוילי, ששימשה בתפקידה האחרון בצבא כתובעת הצבאית הראשית. הודעת משרד המשפטים קובעת, כי המבת"ן יוּצא מהשב"כ ויהפוך להיות חלק ממשרד המשפטים "למען 'מראית פני הדברים', וכדי למנוע 'לזות שפתיים' ולהגביר את האמון הציבורי במוסד חשוב זה". (ההדגשה במקור.)

המוקד מקווה שעל אף הודעת משרד המשפטים, הרומזת שמדובר בהעברת סמכויות למראית עין בלבד, המבת"ן תבחן תלונות נגד חוקרי שב"כ באופן ענייני ותביא במקרה הצורך להעמדתם לדין, ולא תדחה את התלונות באופן גורף, כפי שהיה עד כה.

נושאים קשורים