בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 19.08.2010
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות תלונות על עינויים במהלך חקירות שב"כ, ולגבש נוהל לבדיקת תלונות כאלה אשר, בין השאר, ימנע התעלמות ממושכת מהן. בעתירה מזכיר המוקד כי אין אדם בישראל שהוא מעל לחוק, וכי חוק סדר הדין הפלילי מטיל חובה על המשטרה לחקור כל חשד לביצוע פשע. המוקד מציין כי, על פי המשפט הבינלאומי המנהגי, עינויים ויחס אכזרי, לא אנושי ומשפיל הם מעשים אסורים באיסור מוחלט, וכי אין חולק שגם המשפט הישראלי הכיר באיסור מוחלט זה, אשר נגזר מזכותו החוקתית של אדם לשלמות גופנית ונפשית, ומזכותו לכבוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות