בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק תלונות על עינויים בחקירות שב"כ: המדינה הודיעה כי הסמכות לבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר לאחריות משרד המשפטים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.01.2011
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק תלונות על עינויים בחקירות שב"כ: המדינה הודיעה כי הסמכות לבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר לאחריות משרד המשפטים
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק תלונות על עינויים בחקירות שב"כ: המדינה הודיעה כי הסמכות לבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר לאחריות משרד המשפטים
באוגוסט 2010 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות תלונות על עינויים ויחס בלתי אנושי או משפיל בחקירות שב"כ. העתירה הוגשה לאחר המתנה של למעלה משנה לתשובות הממונה על המבת"ן  (הממונה על בדיקת תלונות של נחקרי שב"כ) בפרקליטות המדינה, לתלונותיהם של 13 אסירים ואסירים-לשעבר, בעניין יחס חוקרי השב"כ אליהם במהלך חקירתם במתקן החקירות של השב"כ בפתח תקווה.

בנוסף לתלונות הפרטניות, ביקש המוקד מבית המשפט להורות על גיבוש נוהל לבדיקת תלונות דומות, אשר יגדיר בין השאר מסגרת זמן סבירה לטיפול, על מנת למנוע הישנות מקרים של התעלמות ממושכת מתלונות.

באורח פלא, זמן קצר לאחר הגשת העתירה, התקבלו במוקד תשובות הממונה על המבת"ן בעניין התלונות הספציפיות. אלא שהמוקד לא מחק את העתירה, על מנת שבית המשפט יכריע גם בעניין העקרוני.

ביום 12.1.2011
דחה בית המשפט את העתירה על הסף, מבלי לקיים דיון ומבלי לתת למוקד שהות להשיב לטענות המדינה, שנמסרו בהודעת הפרקליטות לבית המשפט. בפסק הדין מקבלים השופטים את טענות המדינה וקובעים, כי לא מוצו ההליכים מול הרשות המינהלית טרם הפנייה לבית המשפט בסוגיה העקרונית, ועל כן דין העתירה להידחות על הסף. עוד נכתב בפסק הדין כי בתגובה לעתירה הודיעה המדינה, על שינוי מבני בנוגע לסמכויות המבת"ן, כך שבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר במלואה לאחריות משרד המשפטים. מועד השינוי, נהלי הבדיקה והמפקחים עליה נשארו עלומים.

המוקד מציין כי על אף שהתשובות בעניין המתלוננים נמסרו לפני הדיון בעתירה, ראוי היה שבית המשפט יתייחס לעובדה כי אין בתגובת הפרקליטות מענה לשאלות מתי יגובש מנגנון בדיקה חדש, מי יבקר מנגנון זה, מהי מסגרת הזמן לטיפול בתלונה ואל מי יש לפנות כיום בתלונה. לעניין זה, מדגימות התלונות הפרטניות את הבעיות שנובעות מהיעדר נהלים.

הפרקליטות אמנם התנצלה לאקונית על העיכוב הממושך בבדיקת תלונות, אולם נחקרי השב"כ נשארו חסרי אונים וללא כתובת ברורה להגשת תלונות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
באוגוסט 2010 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות תלונות על עינויים ויחס בלתי אנושי או משפיל בחקירות שב"כ. העתירה הוגשה לאחר המתנה של למעלה משנה לתשובות הממונה על המבת"ן  (הממונה על בדיקת תלונות של נחקרי שב"כ) בפרקליטות המדינה, לתלונותיהם של 13 אסירים ואסירים-לשעבר, בעניין יחס חוקרי השב"כ אליהם במהלך חקירתם במתקן החקירות של השב"כ בפתח תקווה.

בנוסף לתלונות הפרטניות, ביקש המוקד מבית המשפט להורות על גיבוש נוהל לבדיקת תלונות דומות, אשר יגדיר בין השאר מסגרת זמן סבירה לטיפול, על מנת למנוע הישנות מקרים של התעלמות ממושכת מתלונות.

באורח פלא, זמן קצר לאחר הגשת העתירה, התקבלו במוקד תשובות הממונה על המבת"ן בעניין התלונות הספציפיות. אלא שהמוקד לא מחק את העתירה, על מנת שבית המשפט יכריע גם בעניין העקרוני.

ביום 12.1.2011
דחה בית המשפט את העתירה על הסף, מבלי לקיים דיון ומבלי לתת למוקד שהות להשיב לטענות המדינה, שנמסרו בהודעת הפרקליטות לבית המשפט. בפסק הדין מקבלים השופטים את טענות המדינה וקובעים, כי לא מוצו ההליכים מול הרשות המינהלית טרם הפנייה לבית המשפט בסוגיה העקרונית, ועל כן דין העתירה להידחות על הסף. עוד נכתב בפסק הדין כי בתגובה לעתירה הודיעה המדינה, על שינוי מבני בנוגע לסמכויות המבת"ן, כך שבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר במלואה לאחריות משרד המשפטים. מועד השינוי, נהלי הבדיקה והמפקחים עליה נשארו עלומים.

המוקד מציין כי על אף שהתשובות בעניין המתלוננים נמסרו לפני הדיון בעתירה, ראוי היה שבית המשפט יתייחס לעובדה כי אין בתגובת הפרקליטות מענה לשאלות מתי יגובש מנגנון בדיקה חדש, מי יבקר מנגנון זה, מהי מסגרת הזמן לטיפול בתלונה ואל מי יש לפנות כיום בתלונה. לעניין זה, מדגימות התלונות הפרטניות את הבעיות שנובעות מהיעדר נהלים.

הפרקליטות אמנם התנצלה לאקונית על העיכוב הממושך בבדיקת תלונות, אולם נחקרי השב"כ נשארו חסרי אונים וללא כתובת ברורה להגשת תלונות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות