בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה תגובה מקדמית מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 09.01.2011
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הפרקליטות בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות תלונות על עינויים במהלך חקירות שב"כ, ולגבש נוהל לבדיקת תלונות כאלה, שבין השאר ימנע התעלמות ממושכת מהן. הפרקליטות מתנצלת על העיכוב המשמעותי במתן ההחלטות, אבל טוענת שכיוון שניתנו, בסופו של דבר, הסעד הראשון בעתירה אינו אקטואלי. הפרקליטות מוסיפה כי דינה של תביעת הסעד השני להידחות על הסף בשל אי מיצוי הליכים. בנוסף מודיעה הפרקליטות על שינוי מבני בנוגע לסמכויות המבת"ן, כך שבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר במלואה לאחריות משרד המשפטים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות