תלונה בדבר חשד לשימוש כנגד עצור באמצעים אסורים ו/או מחדל בנקיטת פעולות שבחובה – גורמים בשב"ס וחוקרי שב"כ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תלונה בדבר חשד לשימוש כנגד עצור באמצעים אסורים ו/או מחדל בנקיטת פעולות שבחובה – גורמים בשב"ס וחוקרי שב"כ
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.07.2010
תלונה בדבר חשד לשימוש כנגד עצור באמצעים אסורים ו/או מחדל בנקיטת פעולות שבחובה – גורמים בשב"ס וחוקרי שב"כ
תלונת המוקד להגנת הפרט בשם עצור על גורמים בשב"ס וחוקרי שב"כ בדבר חשד לשימוש באמצעים אסורים ומחדל בנקיטת פעולות שבחובה בעת מעצר. התלונה מתייחסת למעשים הנופלים בגדרי האיסור בדבר עינויים והתעללות – יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל. לפי התלונה, הגורמים הנזכרים מאפשרים לשלוחיהם לנהוג בעצורים הפלסטינים בניגוד לאיסורים מוחלטים על פי כל דין. המוקד דורש כי היועץ המשפטי לממשלה, בעניין הגורמים בשב"ס, והממונה על המבת"ן, בעניין חוקרי השב"כ, יורו על פתיחת חקירה עניינית, יעילה וממצה של התלונה, ויפעלו ללא דיחוי למיצוי הדין עם העבריינים ולעקירה מן השורש של הנהגים הפסולים והאסורים בעליל שתלונה זו מתארת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תלונת המוקד להגנת הפרט בשם עצור על גורמים בשב"ס וחוקרי שב"כ בדבר חשד לשימוש באמצעים אסורים ומחדל בנקיטת פעולות שבחובה בעת מעצר. התלונה מתייחסת למעשים הנופלים בגדרי האיסור בדבר עינויים והתעללות – יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל. לפי התלונה, הגורמים הנזכרים מאפשרים לשלוחיהם לנהוג בעצורים הפלסטינים בניגוד לאיסורים מוחלטים על פי כל דין. המוקד דורש כי היועץ המשפטי לממשלה, בעניין הגורמים בשב"ס, והממונה על המבת"ן, בעניין חוקרי השב"כ, יורו על פתיחת חקירה עניינית, יעילה וממצה של התלונה, ויפעלו ללא דיחוי למיצוי הדין עם העבריינים ולעקירה מן השורש של הנהגים הפסולים והאסורים בעליל שתלונה זו מתארת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות