בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.01.2011
בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות את התלונות על עינויים במהלך חקירות שב"כ ולגבש נוהל של בדיקת תלונות על עינויים. העתירה נדחתה. בפסק הדין מציינים השופטים כי תלונותיהם של 17 המתלוננים נבדקו, והחלטות מנומקות נמסרו לעותרים. בעניין דרישת המוקד להגדיר נוהל כללי לטיפול בתלונות מציינים השופטים כי לא מוצו ההליכים מול הרשות המינהלית לפני הפנייה לבית המשפט, וכי הפרקליטות הודיעה כי מתקיימת עבודת מטה לשינוי מנגנון בדיקת תלונות על חוקרי שב"כ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות את התלונות על עינויים במהלך חקירות שב"כ ולגבש נוהל של בדיקת תלונות על עינויים. העתירה נדחתה. בפסק הדין מציינים השופטים כי תלונותיהם של 17 המתלוננים נבדקו, והחלטות מנומקות נמסרו לעותרים. בעניין דרישת המוקד להגדיר נוהל כללי לטיפול בתלונות מציינים השופטים כי לא מוצו ההליכים מול הרשות המינהלית לפני הפנייה לבית המשפט, וכי הפרקליטות הודיעה כי מתקיימת עבודת מטה לשינוי מנגנון בדיקת תלונות על חוקרי שב"כ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות