בג"ץ 1265/11 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1265/11 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 14.02.2011
בג"ץ 1265/11 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי
עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בשם עשרה פלסטינים שנחקרו על ידי השב"כ, להורות ליועץ המשפטי לממשלה להורות על חקירה פלילית ביחס לתלונותיהם של העותרים וכן בכל מקרה אחר של תלונה על שימוש בעינויים או התעללות בנחקרים על ידי אנשי השב"כ. הארגונים טוענים כי ההליך שנוקט היועמ"ש לבירור התלונות – העברת התלונה ל"בדיקה מקדמית" בידי עובד השב"כ והממונה עליו מטעם הפרקליטות – אינו עומד בדרישות הדין הבינלאומי והישראלי; על היועמ"ש לפעול כדי להבטיח שכל תלונה על התעללות או עינויים, שעל פניה אינה תלונת סרק, תיחקר במקצועיות הנדרשת על ידי המשטרה או מח"ש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בשם עשרה פלסטינים שנחקרו על ידי השב"כ, להורות ליועץ המשפטי לממשלה להורות על חקירה פלילית ביחס לתלונותיהם של העותרים וכן בכל מקרה אחר של תלונה על שימוש בעינויים או התעללות בנחקרים על ידי אנשי השב"כ. הארגונים טוענים כי ההליך שנוקט היועמ"ש לבירור התלונות – העברת התלונה ל"בדיקה מקדמית" בידי עובד השב"כ והממונה עליו מטעם הפרקליטות – אינו עומד בדרישות הדין הבינלאומי והישראלי; על היועמ"ש לפעול כדי להבטיח שכל תלונה על התעללות או עינויים, שעל פניה אינה תלונת סרק, תיחקר במקצועיות הנדרשת על ידי המשטרה או מח"ש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות