בג״ץ 1265/11, 9061/11 - הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה פסק דין חלקי המוקד להגנת הפרט
בג״ץ 1265/11, 9061/11 - הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה פסק דין חלקי
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.08.2012
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין חלקי בעתירות הוועד הציבורי נגד עינויים וארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות על פתיחה בחקירה פלילית בכל מקרה של תלונה על עינויים או התעללות בנחקרים על ידי השב"כ. בג"ץ דוחה את הבקשה לביטול מנגנון הבדיקה המקדמית שפוסל תלונות לפני הבאתן לחקירה פלילית, וקובע כי אין פגם בעצם קיומה של הבדיקה. עם זאת מבקר בית המשפט בחריפות את תפקוד המנגנון ומתנה את אי-ביטולו בהעברתו המלאה מהשב"כ למשרד המשפטים. השופטים ממליצים על שינויים מבניים נוספים, ביניהם ריכוז הסמכות לסגור תלונות ולפתוח בחקירה פלילית בידיו של אותו אדם. זאת בנוסף להמלצה לעגן את מבנה המנגנון והפיקוח עליו בחוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות