המוקד בתלונה למבת"ן: יש לעקור מן השורש את התופעה החוזרת של חקירת קטינים בשב"כ תוך החזקתם בבידוד וללא ייצוג משפטי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.02.2020
המוקד בתלונה למבת"ן: יש לעקור מן השורש את התופעה החוזרת של חקירת קטינים בשב"כ תוך החזקתם בבידוד וללא ייצוג משפטי
המוקד בתלונה למבת"ן: יש לעקור מן השורש את התופעה החוזרת של חקירת קטינים בשב"כ תוך החזקתם בבידוד וללא ייצוג משפטי

ביום 1.9.2019 באישון לילה, פרצו חיילים [למעשה שוטרי מג"ב, כפי שהתברר בהמשך] לביתו שבג'נין של ח.א. בן ה-17, הכו אותו ולקחו אותו למעצר, מבלי שאפשרו לו להיפרד מהוריו ואחיו כך מסר הנער בתצהירו למוקד. הוא המשיך לסבול מאלימות מצדם גם במהלך הנסיעה למתקן חקירה (ככל הנראה בפתח תקווה). כשהובא למתקן, הושם הנער בצינוק והוחזק שם לבדו במשך למעלה מיממה. בצינוק שרר קור עז שנפלט ממזגן, והיו בו מזרון ללא בסיס ושמיכה אחת; בקשתו לשמיכה נוספת ולכרית נענתה בסירוב גמור; האוכל היה בלתי אכיל.

רק בצהרי יום המחרת, הוצא ח.א. מהצינוק ונלקח לחקירה, במהלכה היה אזוק לאחור. זאת, מבלי שהובהרו לו זכויותיו, מבלי שניתנה לו אפשרות להתייעץ עם עורך דין, ובלי שנכח בחקירה אחד מהוריו. ח.א. היה נתון לחקירת שב"כ במשך כשבוע ברציפות, ובסוף כל סבב חקירה הוא הוחזר לצינוק, שם נותר לבדו רוב שעות היממה, מנותק כליל מהעולם החיצון ומכל קשר אנושי למעט חוקרים וסוהרים. בחקירה האחרונה באותו רצף, לא רק שהחוקר צעק עליו אלא גם איים לירות בו. זאת ועוד. רק ביום השביעי (כך להערכתו) אפשרו לו להתקלח.

למחרת הוא נשלח למקום אחר, שם הוחזק במשך יומיים. במקום זה, התברר, הוא הושם במחיצת מדובבים – כך אמר לו החוקר לאחר שהוחזר למתקן החקירה. לאחר יומיים נוספים במתקן הוא הועבר לכלא מגידו.

בהתבסס על מקרה זה, פנה המוקד ביום 17.2.2020 ליחידה לבירור תלונות נחקרים (מבת"ן) במשרד המשפטים, בתלונת רוחב על חקירת קטינים בשב"כ תוך שימוש באמצעי חקירה אסורים, והבהיר כי מדובר בתופעה רבת שנים. במכתבו הלין המוקד על כך שהקטין ח.א. וקטינים אחרים מהם גבה המוקד תצהירים (אשר בניגוד לו, העדיפו שלא להתלונן) היו נתונים לחקירת שב"כ שמאפייניה זהים לחקירת שב"כ של נחקרים בגירים. המוקד ציין, כי "קטין המוחזק בתנאים כאלה לא יהיה מסוגל לעמוד על שלו בעת חקירה, כך שתוצרי אותה חקירה יהיו מפוקפקים, בלשון המעטה". המוקד הוסיף, כי תנאי חקירה אלו הם בעייתיים כשהמדובר בבגירים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בקטינים. המדובר בהפרה סיטונית של זכויות יסוד, ומכלול הצעדים בהם נוקטים החוקרים עולה כדי יחס בלתי אנושי ומשפיל האסור על פי כל דין.

המוקד טען במכתבו כי מדובר בכשל מערכתי מדאיג, ודרש כי המבת"ן יורה על ביצוע חקירה עניינית יעילה וממצה, במטרה לעקור מן השורש מעשים ומחדלים פסולים אלה. המוקד הוסיף, כי הקפדה על מתן הגנות, ולו מינימליות, כפי שנקבע בחוק הנוער, וכן באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עשויה להביא לשיפור בשמירה על זכויות האדם הבסיסיות של קטינים פלסטינים בחקירה וכן על זכויותיהם הדיוניות פליליות. המוקד אף הזכיר, כי בפני המבת"ן מונחות מספר תלונות קודמות דומות, בהן טרם התקבל מענה ענייני.

יצוין, כי במקביל שלח המוקד גם תלונה לצבא על התופעה החוזרת של אלימות החיילים בעת המעצר וההעברה. בהמשך, משהתברר כי  הכוח העוצר השתייך למג"ב, התלונה הועברה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 1.9.2019 באישון לילה, פרצו חיילים [למעשה שוטרי מג"ב, כפי שהתברר בהמשך] לביתו שבג'נין של ח.א. בן ה-17, הכו אותו ולקחו אותו למעצר, מבלי שאפשרו לו להיפרד מהוריו ואחיו כך מסר הנער בתצהירו למוקד. הוא המשיך לסבול מאלימות מצדם גם במהלך הנסיעה למתקן חקירה (ככל הנראה בפתח תקווה). כשהובא למתקן, הושם הנער בצינוק והוחזק שם לבדו במשך למעלה מיממה. בצינוק שרר קור עז שנפלט ממזגן, והיו בו מזרון ללא בסיס ושמיכה אחת; בקשתו לשמיכה נוספת ולכרית נענתה בסירוב גמור; האוכל היה בלתי אכיל.

רק בצהרי יום המחרת, הוצא ח.א. מהצינוק ונלקח לחקירה, במהלכה היה אזוק לאחור. זאת, מבלי שהובהרו לו זכויותיו, מבלי שניתנה לו אפשרות להתייעץ עם עורך דין, ובלי שנכח בחקירה אחד מהוריו. ח.א. היה נתון לחקירת שב"כ במשך כשבוע ברציפות, ובסוף כל סבב חקירה הוא הוחזר לצינוק, שם נותר לבדו רוב שעות היממה, מנותק כליל מהעולם החיצון ומכל קשר אנושי למעט חוקרים וסוהרים. בחקירה האחרונה באותו רצף, לא רק שהחוקר צעק עליו אלא גם איים לירות בו. זאת ועוד. רק ביום השביעי (כך להערכתו) אפשרו לו להתקלח.

למחרת הוא נשלח למקום אחר, שם הוחזק במשך יומיים. במקום זה, התברר, הוא הושם במחיצת מדובבים – כך אמר לו החוקר לאחר שהוחזר למתקן החקירה. לאחר יומיים נוספים במתקן הוא הועבר לכלא מגידו.

בהתבסס על מקרה זה, פנה המוקד ביום 17.2.2020 ליחידה לבירור תלונות נחקרים (מבת"ן) במשרד המשפטים, בתלונת רוחב על חקירת קטינים בשב"כ תוך שימוש באמצעי חקירה אסורים, והבהיר כי מדובר בתופעה רבת שנים. במכתבו הלין המוקד על כך שהקטין ח.א. וקטינים אחרים מהם גבה המוקד תצהירים (אשר בניגוד לו, העדיפו שלא להתלונן) היו נתונים לחקירת שב"כ שמאפייניה זהים לחקירת שב"כ של נחקרים בגירים. המוקד ציין, כי "קטין המוחזק בתנאים כאלה לא יהיה מסוגל לעמוד על שלו בעת חקירה, כך שתוצרי אותה חקירה יהיו מפוקפקים, בלשון המעטה". המוקד הוסיף, כי תנאי חקירה אלו הם בעייתיים כשהמדובר בבגירים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בקטינים. המדובר בהפרה סיטונית של זכויות יסוד, ומכלול הצעדים בהם נוקטים החוקרים עולה כדי יחס בלתי אנושי ומשפיל האסור על פי כל דין.

המוקד טען במכתבו כי מדובר בכשל מערכתי מדאיג, ודרש כי המבת"ן יורה על ביצוע חקירה עניינית יעילה וממצה, במטרה לעקור מן השורש מעשים ומחדלים פסולים אלה. המוקד הוסיף, כי הקפדה על מתן הגנות, ולו מינימליות, כפי שנקבע בחוק הנוער, וכן באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עשויה להביא לשיפור בשמירה על זכויות האדם הבסיסיות של קטינים פלסטינים בחקירה וכן על זכויותיהם הדיוניות פליליות. המוקד אף הזכיר, כי בפני המבת"ן מונחות מספר תלונות קודמות דומות, בהן טרם התקבל מענה ענייני.

יצוין, כי במקביל שלח המוקד גם תלונה לצבא על התופעה החוזרת של אלימות החיילים בעת המעצר וההעברה. בהמשך, משהתברר כי  הכוח העוצר השתייך למג"ב, התלונה הועברה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות