המוקד להגנת הפרט - הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2022 - מענה משרד הפנים
חזרה לעמוד הקודם
09.03.2023|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2022 - מענה משרד הפנים

המכתב התקבל במייל ביום 9.3.2023 וכנראה בטעות נושא תאריך של החודש הקודם.