הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2022 - מענה משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2022 - מענה משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.03.2023
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2022 - מענה משרד הפנים

המכתב התקבל במייל ביום 9.3.2023 וכנראה בטעות נושא תאריך של החודש הקודם.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

המכתב התקבל במייל ביום 9.3.2023 וכנראה בטעות נושא תאריך של החודש הקודם.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות