המוקד להגנת הפרט - שלילת מעמד קבע בשנת 2022: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 81 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט", בהם 42 נשים וקטין אחד; זהו מספר השלילות הגבוה ביותר מאז שנת 2016
חזרה לעמוד הקודם
12.03.2023

שלילת מעמד קבע בשנת 2022: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 81 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט", בהם 42 נשים וקטין אחד; זהו מספר השלילות הגבוה ביותר מאז שנת 2016

בינואר 2023, כבכל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2022. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995.

על פי נתוני משרד הפנים שהתקבלו ביום 9.3.2023, בשנת 2022 הפקיעה ישראל את מעמדם של 81 פלסטינים מירושלים המזרחית, בהם 42 נשים וקטין אחד. 63 מהאנשים שמעמדם הופקע בשנה זו, היו מחוץ לישראל/ירושלים המזרחית במועד ההפקעה. המדובר בעלייה ניכרת במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת, בה הופקע מעמד קבע מ-26 אנשים.

מהנתונים שהתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2022 שללה ישראל את מעמדם של 14,808 פלסטינים מירושלים המזרחית בעילה שמעמדם פקע "מתוכו הוא".

בנוסף ציין משרד הפנים, כי לא חלו שינויים במדיניותו מהשנים האחרונות, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר ביתר שטחי הגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל מדי תקופה.

כמו כן, על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2022 (נכון ליום 31.1.2023) הוגשו בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית 66 בקשות להשבת מעמד; אושרו 26 בקשות השבה אשר הוגשו בשנים שונות; וסורבו ארבע בקשות משנת 2019, אשר כולן "סורבו מהטעם של הוראת השעה" (דהיינו, חוק האזרחות והכניסה לישראל). עילת סירוב זו כלל לא הופיעה בשנים עברו כנימוק לאי השבת מעמד. עתה, מסתמן, חל שינוי עלום במדיניות משרד הפנים בנוגע להשבה בהתבסס על חוק האזרחות והכניסה לישראל. * בעקבות זאת, ביום 20.3.2023 שלח המוקד מכתב תקיף למשרד הפנים בו הבהיר כי מדיניות של אי השבה בעילה זו הינה פסולה מכל וכל, אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות בסיסיים של זכויות אדם ועם הדין "כפי שעוצב בשנים האחרונות בפסיקת בית המשפט העליון, וכן בנהלכם..."; שכן היא מציבה פלסטינים מירושלים שעברו לגור במקום אחר בשטחים "ללא פתח להשבת מעמדם ובסכנה חמורה להיוותר חסרי מעמד בעולם".

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – המדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הילידים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה (למשל, מטעמים של הפרת אמונים) וגירושם ממולדתם בשל שינוי כפוי במעמדם הינו פסול בתכלית. וזאת על אחת כמה וכמה כאשר בעקבות הפקעת מעמדם של פלסטינים ירושלמים, מחילים עליהם את חוק האזרחות והכניסה לישראל, הפסול כשלעצמו, וכך מותירים אותם ללא מעמד בעולם. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם מכל טעם אחר.