שלילת מעמד קבע בשנת 2021: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 26 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט", בהם 15 נשים וקטין אחד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.01.2022
שלילת מעמד קבע בשנת 2021: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 26 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט", בהם 15 נשים וקטין אחד
שלילת מעמד קבע בשנת 2021: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 26 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט", בהם 15 נשים וקטין אחד

בראשית ינואר 2022, כבכל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2021. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995.

על פי נתוני משרד הפנים מיום 24.1.2022, בשנת 2021 הפקיעה ישראל את מעמדם של 26 פלסטינים מירושלים המזרחית, בהם 15 נשים וקטין אחד. 23 מהאנשים שמעמדם הופקע בשנה זו, היו מחוץ לישראל במועד ההפקעה. המדובר בעלייה במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת, בה הופקע מעמד קבע מ-18 אנשים.

מהנתונים שהתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2021 שללה ישראל את מעמדם של 14,727 פלסטינים מירושלים המזרחית בעילה שמעמדם פקע "מתוכו הוא".

בנוסף ציין משרד הפנים, כי לא חלו שינויים במדיניותו מהשנים האחרונות, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר ביתר שטחי הגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל מדי תקופה.

על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2021 (נכון ליום 31.12.2021) הוגשו בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית 39 בקשות להשבת מעמד; אושרו 22 בקשות השבה אשר הוגשו בשנים שונות; ארבע בקשות סורבו, 1 בעילה של "מניעה פלילית" ו-3 בעילות של "מרכז חיים / זניחה [של הבקשה] / אחר". מתוך 22 הבקשות המאושרות, בהן "הוחזר" המעמד, 3 הוגשו בשנת 2015, 1 בשנת 2016, 4 בשנת 2017, 11 בשנת 2018 ו-3 בשנת 2019.

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – המדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה (למשל, מטעמים של הפרת אמונים). המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם מכל טעם אחר.

הדפסה הדפסה
שיתוף

בראשית ינואר 2022, כבכל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2021. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995.

על פי נתוני משרד הפנים מיום 24.1.2022, בשנת 2021 הפקיעה ישראל את מעמדם של 26 פלסטינים מירושלים המזרחית, בהם 15 נשים וקטין אחד. 23 מהאנשים שמעמדם הופקע בשנה זו, היו מחוץ לישראל במועד ההפקעה. המדובר בעלייה במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת, בה הופקע מעמד קבע מ-18 אנשים.

מהנתונים שהתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2021 שללה ישראל את מעמדם של 14,727 פלסטינים מירושלים המזרחית בעילה שמעמדם פקע "מתוכו הוא".

בנוסף ציין משרד הפנים, כי לא חלו שינויים במדיניותו מהשנים האחרונות, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר ביתר שטחי הגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל מדי תקופה.

על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2021 (נכון ליום 31.12.2021) הוגשו בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית 39 בקשות להשבת מעמד; אושרו 22 בקשות השבה אשר הוגשו בשנים שונות; ארבע בקשות סורבו, 1 בעילה של "מניעה פלילית" ו-3 בעילות של "מרכז חיים / זניחה [של הבקשה] / אחר". מתוך 22 הבקשות המאושרות, בהן "הוחזר" המעמד, 3 הוגשו בשנת 2015, 1 בשנת 2016, 4 בשנת 2017, 11 בשנת 2018 ו-3 בשנת 2019.

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – המדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה (למשל, מטעמים של הפרת אמונים). המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם מכל טעם אחר.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות