בג"ץ 2205/23 ראש המועצה המקומית עאנין, עיסא נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרים, הכוללת חוות דעת תכנונית מקצועית של ארגון במקום המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2205/23 ראש המועצה המקומית עאנין, עיסא נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרים, הכוללת חוות דעת תכנונית מקצועית של ארגון במקום
כתבי בי דין | תגובה | 01.08.2023
בג"ץ 2205/23 ראש המועצה המקומית עאנין, עיסא נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרים, הכוללת חוות דעת תכנונית מקצועית של ארגון במקום
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות